Trong 7 trường hợp này có 4 người ở huyện Kim Bảng (các xã: Đại Cương, Thi Sơn, Ba Sao), 2 người ở thành phố Phủ Lý (xã Tiên Hải, phường Quang Trung) và 1 người ở Cầu Giấy, Hà Nội.

 Những trường hợp này đều được hướng dẫn cách ly tại gia đình và được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và đều đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên cả 7 người vẫn phải cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

Yên Chính