Hà Nam đứng đầu cả nước về tỷ lệ cấp CCCD cho công dân đủ 14 tuổi

Chiều 20/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); triển khai Kế hoạch số 337 của UBND tỉnh, quán triệt Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 và ra mắt trang thông tin Đề án số 06 tỉnh Hà Nam. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06), Bộ Công an; Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan; lãnh đạo UBND, Công an, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các phòng, ban thuộc các huyện, thị xã, thành phố.

Hà Nam đứng đầu cả nước về tỷ lệ cấp CCCD cho công dân đủ 14 tuổi
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06, ghi nhận một số nhiệm vụ triển khai, thực hiện đạt kết quả tốt như: Tổ công tác Đề án 06 các cấp được thành lập, kiện toàn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung để thực hiện các nhiệm vụ; Các sở, ngành đã phối hợp thực hiện làm sạch dữ liệu, số hóa hồ sơ, xây dựng các mô hình về dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản an sinh xã hội.

Hà Nam đứng đầu cả nước về tỷ lệ cấp CCCD cho công dân đủ 14 tuổi
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

10/11 dịch vụ công thiết yếu của lực lượng Công an đạt kết quả tốt, trả lời đúng hạn 100% yêu câu, 1/11 dịch vụ không phát sinh hồ sơ. Các sở, ngành đã thực hiện 11/14 dịch vụ công thiết yếu đạt kết quả và giải quyết đúng thời hạn; 3/14 dịch vụ công thiết yếu đang triển khai. Tính đến ngày 13/3/2023, 109/109 xã, phường, thị trấn đã triển khai thí điểm 2 dịch vụ liên thông gồm: 3.749 hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; 1.221 hồ sơ đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Hà Nam đứng đầu cả nước về tỷ lệ cấp CCCD cho công dân đủ 14 tuổi
Ra mắt trang thông tin Đề án 06 tỉnh Hà Nam.

Với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, tính đến ngày 6/3/2023, có 106/119 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận công dân sử dụng CCCD để đi khám, chữa bệnh (đạt tỷ lệ 89,1%); có hơn 158 nghìn lượt người dùng CCCD đăng ký khám, chữa bệnh, trong đó có hơn 110 nghìn lượt người tra cứu thành công (đạt 69,6%). Số thẻ BHYT đã đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 642.116 người (đạt 83,17%). Thực hiện lắp đặt 2 máy quét QR trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trên ứng dụng VNeID tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng).

Hà Nam đứng đầu cả nước về tỷ lệ cấp CCCD cho công dân đủ 14 tuổi
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Cấp 732.001/759.683 thẻ CCCD đạt 96,36%, đứng thứ nhất toàn quốc. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử: 175.564/763.539 tài khoản (đạt 23%), đứng thứ 2 toàn quốc. Tổ chức thực hiện số hóa tàng thư hồ sơ hộ khẩu, hoàn thành được 98,24%.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 337/KH-UBND về thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2023 và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và các năm tiếp theo.

Hà Nam đứng đầu cả nước về tỷ lệ cấp CCCD cho công dân đủ 14 tuổi
Đại diện Cục C06, Bộ Công an giới thiệu tính năng của máy đọc mã QR trên CCCD gắn chip và ứng dụng VNeID.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023, kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần thúc đẩy xây dựng công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06. Sử dụng các điều kiện hạ tầng có sẵn của tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhưng đảm bảo người dân được hưởng tối đa những tiện ích từ Đề án 06.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra cả về số lượng và chất lượng. Xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân cầm chừng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06, đặc biệt trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyên. Bảo đảm tất cả các nhiệm vụ của Đề án 06 phải được thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ góp phần phục vụ thành công chuyển đổi số quốc gia.

Hà Nam đứng đầu cả nước về tỷ lệ cấp CCCD cho công dân đủ 14 tuổi
Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt biểu dương Công an tỉnh đã chủ động tham mưu tỉnh ra mắt trang thông tin Đề án 06 tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, giúp lãnh đạo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra. Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các bộ phận giải quyết TTHC sử dụng thông tin trên mã QR của thẻ CCCD gắn chip, không yêu cầu người dân xin xác nhận Chứng minh nhân dân 9 số. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp cung cấp thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại các đơn vị tiếp công dân, giải quyết TTHC… Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân viên thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tuyên truyền, vận động người thân, công dân tại nơi làm việc và cư trú sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thay thế cho hình thức nộp hồ sơ trực tiếp. Sở Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị Bộ Tư pháp trích xuất dữ liệu hộ tịch đã số hóa để chuyển Cục C06, Bộ Công an đối sánh, làm sạch dữ liệu đảm bảo tiến độ. Sở Nội vụ khai thác, tận dụng thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tránh trùng lặp nhiều thông tin để phục vụ quản lý cán bộ công chức, viên chức của cơ quan Nhà nước.

Đối với Sở Y tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp BHYT trong khám, chữa bệnh. Trang bị đầu đọc thẻ theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ công dân khám, chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID đảm bảo thực hiện 100% trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ngân hàng nhà nước thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, đoàn thể theo chức năng, thẩm quyền quản lý phối hợp Công an tỉnh làm sạch dữ liệu nội ngành.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điều tra cơ bản theo địa bàn cấp huyện để áp dụng triển khai Đề án cho phù hợp. Chỉ đạo Tổ công tác Đề án số 06 cấp huyện, cấp xã rà soát, cập nhật, làm sạch các dữ liệu, bảo đảm thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành. Bố trí trang bị đầy đủ thiết bị (máy tính, máy scan…) phục vụ số hóa dữ liệu tại Bộ phận Một cửa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng máy quét QR trên thẻ CCCD tại các cơ sở du lịch, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT.

Nhân dịp này, Đại diện Cục C06, Bộ Công an giới thiệu các tính năng của máy đọc mã QR trên CCCD và ứng dụng VNeID; UBND tỉnh đã ra mắt trang thông tin Đề án 06 tỉnh Hà Nam (https://dean06.hanam.gov.vn) và trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.