Hội thi gồm hai phần: Thi tự luận; Thi thuyết trình (với các nội dung: “Chúng tôi là ai”, “Chúng tôi biết”, “Chúng tôi nói”). Nội dung các phần thi tập trung vào một số chuyên đề lý luận chính trị- hành chính thuộc chương trình đào tạo của nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường trao giải tập thể cho các đội thi.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giấy khen, phần thưởng cho các tập thể đạt thành tích cao gồm: Giải nhất (Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính TC46); giải nhì (Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính NKH A 01- 2019; giải ba (Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính NKH B 01- 2019). Cùng đó, trao giấy chứng nhận “Học viên học giỏi lý luận chính trị”, giấy khen, phần thưởng cho 3 thí sinh: Nghiêm Trọng Nam (Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính TC46); Đinh Khánh Ngọc (Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính NKH A 01- 2019; Đỗ Hồng Thiêm (Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính NKH B 01- 2019) và trao giải “Học viên xuất sắc” cho thí sinh: Nghiêm Trọng Nam (Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính TC46).

Việc tổ chức hội thi nhằm giúp học viên các lớp học của nhà trường bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ về lý luận chính trị- hành chính. Đồng thời, khích lệ và tạo cơ hội để các học viên thể hiện sự hiểu biết về lý luận chính trị- hành chính, kiến thức thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm thuyết trình, năng lực tổ chức làm việc nhóm….qua đó góp phần thực hiện chủ trương không ngừng đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập của nhà trường.

Thế Vĩnh