Công chức văn hóa xã, Bí thư Chi bộ thôn 1, Công Xá trao đổi, nắm bắt tâm tư của đảng viên chi bộ về việc sáp nhập Đồng Lý vào thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân.

Duy Tiên có 2 xã thuộc diện phải sáp nhập (Châu Sơn, Tiên Phong), tuy nhiên nhằm bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị quyết số 653, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, phương án do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng là sáp nhập Châu Sơn, Tiên Phong, Đọi Sơn thành một xã mới lấy tên là Tiên Sơn. Diện tích tự nhiên của xã mới hình thành sau sáp nhập là 12,3 km2, dân số bình quân năm trên 11.500 người, trụ sở làm việc trước mắt tại trung tâm hành chính xã Đọi Sơn.

Huyện Bình Lục sáp nhập Mỹ Thọ, An Mỹ vào thị trấn Bình Mỹ với diện tích tự nhiên mới của thị trấn là 14,6km2, dân số bình quân năm trên 13.300 người, trụ sở làm việc tại thị trấn Bình Mỹ. Huyện Thanh Liêm do đặc thù chưa có thị trấn trung tâm huyện, mặt khác Thanh Bình, Thanh Lưu đã được phê duyệt quy hoạch thành lập thị trấn huyện lỵ và để bảo đảm thời gian theo đúng Kế hoạch của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 nên trước mắt UBND tỉnh xây dựng phương án sáp nhập 2 xã Thanh Bình, Thanh Lưu để tập trung đầu tư xây dựng thành lập thị trấn huyện lỵ. Dự kiến thị trấn mới hình thành có diện tích tự nhiên 11,8km2, dân số bình quân năm trên 9.400 người.

Huyện Lý Nhân sáp nhập hai xã Nhân Đạo, Nhân Hưng, lấy tên đơn vị hành chính mới là Hưng Đạo, diện tích tự nhiên 12,9km2, dân số bình quân năm trên 7 nghìn người, trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới tại Nhân Đạo. Nhằm khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019- 2021, đồng thời bảo đảm mục tiêu đô thị hóa và thực hiện quy hoạch mở rộng thị trấn, UBND tỉnh cũng xây dựng phương án sáp nhập xã Đồng Lý vào thị trấn Vĩnh Trụ (Lý Nhân) để giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã. Diện tích mới hình thành của thị trấn Vĩnh Trụ sau sáp nhập là 5,1 km2, dân số bình quân năm trên 10.800 người, trụ sở đơn vị hành chính mới hình thành sau sáp nhập tại Đồng Lý.

Thực hiện phương án đề ra, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, nắm bắt tình hình cụ thể tại mỗi địa phương, vị trí địa lý, nguồn gốc phong tục, tập quán, tâm tư, nguyện vọng của CBĐV, nhân dân các địa phương thuộc diện sáp nhập. Bình Lục là địa phương dự kiến phương án sáp nhập Mỹ Thọ, An Mỹ vào thị trấn Bình Mỹ. Trước đó, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo các cấp ủy tuyên truyền, phổ biến tới CBĐV, nhân dân về phương án sáp nhập, xây dựng đề án sáp nhập.

Theo đồng chí Đặng Thanh Sơn, TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục, ngoài công khai, dân chủ, bàn bạc trong cấp ủy, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBĐV, nhân dân các địa phương dự định sáp nhập, Huyện ủy, UBND huyện Bình Lục nghiên cứu, xây dựng đề án bảo đảm sát với tình hình cơ sở, theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên. Trong xây dựng đề án, chú trọng đánh giá, phân tích tác động về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân, đồng thời đề cao trách nhiệm của CBĐV các cơ quan, đơn vị khi sáp nhập, chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để triển khai thực hiện nghiêm túc phương án đề ra. Xã Thanh Bình (Thanh Liêm) là địa phương thuộc diện sáp nhập.

Để thực hiện phương án sáp nhập, đồng chí Phạm Văn Quảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho rằng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới từng chi bộ thôn, CBĐV, nhân dân về chủ trương tinh giản bộ máy là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, công tác nắm bắt, lắng nghe, tổng hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của CBĐV, nhân dân cũng cần được thực hiện chu đáo nhằm tạo bầu không khí cởi mở, dân chủ, khơi dậy tinh thần làm chủ trong nhân dân. Qua khảo sát thăm dò ý kiến, cơ bản CBĐV, nhân dân trong xã đồng tình với chủ trương, phương án sáp nhập xã, hướng tới hình thành thị trấn trong tương lai.

Phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, tác động trực tiếp tới quyền lợi, trách nhiệm của CBĐV, nhân dân địa phương nơi sáp nhập. Chính vì thế, cùng với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, yếu tố đồng thuận, ủng hộ của CBĐV, nhân dân đóng vai trò rất quan trọng.

Chị Phạm Thị Ngoan (xã Nhân Đạo, Lý Nhân) chia sẻ: Đa số nhân dân chúng tôi sau khi được phổ biến, tuyên truyền nhiều lần đã nắm bắt rõ chủ trương sáp nhập xã qua các cuộc họp, qua chương trình thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã và đều đồng tình với chủ trương của cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra. Tuy nhiên, vấn đề mà chúng tôi mong mỏi là làm sao, sau khi sáp nhập, chính quyền xã vẫn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất, không gây xáo trộn cho nhân dân trong thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính thường ngày.

Cùng với đó, nghiên cứu, tính toán phương án sử dụng cơ sở vật chất của các xã đã đầu tư xây dựng trước đây sao cho hiệu quả. Mặt khác, chúng tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền, CBĐV tiếp tục đoàn kết, tập trung trí tuệ đề ra những giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế hộ bền vững, tạo nền tảng để củng cố đoàn kết trong nhân dân sau khi sáp nhập.

Như vậy, cùng với sự thống nhất, sâu sát, chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cần hết sức chú trọng đến sự đồng thuận, ủng hộ của CBĐV, nhân dân. Đây chính là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hằng