Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở mỗi địa phương, đơn vị. Chính vì vậy, những năm qua, Huyện ủy Bình Lục luôn quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cụ thể hóa Nghị quyết 04 ngày 06/03/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới sát với điều kiện thực tế tại địa phương, qua đó góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, Huyện ủy Bình Lục luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; chỉ đạo các cấp ủy cụ thể hóa công tác giáo dục chính trị tư tưởng sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bình Lục cũng xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch, trong đó có kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới, triển khai quyết liệt ở tất cả các tổ chức đảng. Đặc biệt, BTV Huyện ủy Bình Lục thường xuyên làm việc với đảng ủy các xã, thị trấn đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặt lên hàng đầu.

Song song với đó, phân công rõ trách nhiệm từng đồng chí trong BTV Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự, theo dõi và trao đổi với cấp ủy, từng đảng bộ, chi bộ địa phương về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt kịp thời khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân, nhất là những vấn đề mới, vấn đề bức xúc cần được giải quyết… Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng việc thí điểm và triển khai đồng loạt việc sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, truyền thống quê hương bằng nhiều hình thức, đặc biệt là tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị báo cáo viên, các cuộc họp của đảng bộ, chi bộ và các hội, đoàn thể; chỉ đạo thực hiện tốt công tác biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương…

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Huyện ủy Bình Lục tổ chức Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Lục (1930 - 2020).

Trao đổi về công tác này, đồng chí Trần Thị Quyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: Để góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là tham mưu quán triệt, cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ” và Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; tham mưu triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị với chuyên đề “Tự soi, tự sửa” và các bài phát biểu, tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ huyện; tham mưu đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2022; tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn huyện Bình Lục…”.

Được biết, thời gian qua, để góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng Huyện ủy Bình Lục đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, CBĐV tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương và tỉnh tổ chức như: Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 và các cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Chỉ đạo 35 của huyện; duy trì nền nếp hội nghị báo cáo viên, hội nghị nắm bắt dư luận xã hội, đẩy mạnh giáo dục truyền thống trong các trường học.

Đồng chí Trần Đức Cơ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bình Lục cho biết: Để góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Hội Cựu chiến binh huyện luôn chỉ đạo cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục con em về truyền thống quân đội, truyền thống quê hương. Mặt khác, hội cũng thường xuyên phối hợp với các đảng bộ, chi bộ tổ chức nói chuyện truyền thống cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, cho cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn… Công tác bồi dưỡng chính trị là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Chính vì vậy, Huyện ủy Bình Lục đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể cử CBĐV, quần chúng tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị. Năm 2022, toàn huyện đã mở được 28/23 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.760 học viên (vượt 5 lớp, bằng 121,7% kế hoạch)...

Với những giải pháp thiết thực, đặc biệt, các cấp ủy từ huyện tới cơ sở, trực tiếp là người đứng đầu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và từng CBĐV đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình những vấn đề thời cuộc đang đặt ra liên quan đến đất nước và địa phương, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức trong nội bộ và nhân dân, gương mẫu rèn luyện đạo đức, phong cách và năng lực công tác, qua đó đã góp phần tạo sự thông suốt, ổn định về tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong CBĐV và nhân dân để Bình Lục thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao trước năm 2025.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy