Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Từ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai tương đối toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) nhằm tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ. Qua đó, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận CBĐV, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.

Để góp phần tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, các cấp ủy, TCĐ trong Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng và thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp bảo đảm nghiêm túc, kịp thời.

Theo đồng chí Đinh Thạch Cương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Kim Bảng, với Đảng bộ huyện Kim Bảng, ngoài tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết theo quy định, hướng dẫn triển khai của cấp ủy cấp trên, hằng tháng, hằng quý, Huyện ủy Kim Bảng đều chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, đánh giá các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là các chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy bảo đảm nghiêm túc, kịp thời. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, giúp CBĐV nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần tạo sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ địa phương đề ra.

Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên
Bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận cho đội ngũ cán bộ cơ sở của huyện Kim Bảng.

Các cấp ủy trong tỉnh cũng đã và đang chú trọng việc đổi mới sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ, coi trọng việc cung cấp thông tin cho CBĐV, quan tâm kiểm tra, giám sát TCĐ và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm.

Đồng chí Vũ Văn Sỹ, Bí thư Chi bộ 5 Thôn 1 Cát Lại, Đảng bộ xã Bình Nghĩa (Bình Lục) cho biết: Trong mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ đặc biệt coi trọng việc cung cấp thông tin chính thống về việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các vấn đề dư luận quan tâm như: tình hình thế giới, khu vực; vấn đề liên quan đến đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng; đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí... Đây là các vấn đề được cụ thể hóa trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, qua đó giúp CBĐV trong chi bộ nắm rõ, không hoang mang, dao động, đồng thời có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh đối với CBĐV, hạn chế sai phạm xảy ra.

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, các cấp ủy trong tỉnh còn luôn coi trọng việc giáo dục cho CBĐV và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của CBĐV và nhân dân, quan tâm lãnh đạo định hướng dư luận xã hội; tập trung lãnh đạo, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh. 

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý, đơn vị luôn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng CBĐV, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm trong xã hội như dịch bệnh Covid-19, đền bù, giải phóng mặt bằng... Tại các hội nghị giao ban, những vấn đề nóng, nổi cộm, phức tạp dư luận quan tâm luôn được đơn vị tham mưu, định hướng thông tin kịp thời. Cùng với đó, đơn vị đặc biệt coi trọng việc nắm bắt dư luận xã hội trên không gian mạng, thực hiện tốt công tác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trang bị kiến thức để các báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp thành phố và phường, xã trao đổi, định hướng tư tưởng cho CBĐV, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn chỉ đạo, tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương “người tốt, việc tốt”; kịp thời tham mưu khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học và làm theo Bác.

Việc nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố cũng được coi trọng. Hiện các đơn vị luôn tích cực cử cán bộ, giảng viên tham gia các khóa đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tế cơ sở. Đặc biệt, các đơn vị thường xuyên liên kết, mời giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Luật, Đại học Vinh... về giảng dạy lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ CBĐV các chi, đảng bộ trong tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBĐV trong tình hình mới.

Từ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.