Mô hình “Dân vận khéo” ở Mộc Nam

Xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một nội dung của phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị, thời gian qua, Đảng bộ xã Mộc Nam (thị xã Duy Tiên) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” ở địa phương.

Năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã Mộc Nam là tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay và vai trò, tác động của phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện tốt phong trào trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trọng tâm là “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2022 là “đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Mô hình “Dân vận khéo” ở Mộc Nam
Các mô hình dân vận khéo đã góp phần phát triển KT-XH và xây dựng NTM ở Mộc Nam. Ảnh Đường làng ở Mộc Nam được kiên cố hóa khang trang, sạch đẹp

Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trách nhiệm, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc cụ thể hóa nghị quyết của các cấp ủy với mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của xã đã chỉ đạo tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” đã và đang thực hiện năm 2021. Đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” năm 2022; chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình và triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” năm 2022.

Cùng với đó, chỉ đạo UBND xã triển khai thực hiện các mô hình phát triển KT- XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững và nâng chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu. Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; ra mắt mô hình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp – An toàn”.

Xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Vận động nhân dân hiến đất, dịch tường mở rộng mặt bằng làm đường giao thông”, qua đó từ đầu năm 2022 đến nay đã động viên nhân dân tự nguyện hiến trên 3.000 m2 đất và tháo dỡ hơn 4.000m2 tường giậu để mở rộng mặt bằng thực hiện 2 dự án xây dựng đường giao thông.

MTTQ xã tiếp tục duy trì triển khai thực hiện mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”. Hội Nông dân xã thực hiện mô hình “Trồng và chăm sóc tuyến đường cây tự quản” với 65 cây phong linh hoa vàng. Hội Phụ nữ xã tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ, ủ phân bằng thùng compost, nhân rộng mô hình thu gom phế liệu gây quỹ ủng hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; mô hình “đường cờ kiểu mẫu”. Đoàn Thanh niên xây dựng và triển khai mô hình “Thắp sáng đường thanh niên”, và mô hình “Điểm vui chơi” cho thiếu nhi. HTX du lịch, sinh thái, dệt lụa Hồng Tiến (Nha Xá) thực hiện mô hình kết hợp du lịch trải nghiệm làng nghề gắn với du lịch văn hóa tâm linh đền Lảnh Giang. Công an xã tiếp tục thực hiện mô hình “Xã không có tội phạm và tệ nạn ma túy”; mô hình “Camera an ninh”; phòng cháy, chữa cháy ở làng nghề và triển khai ra mắt mô hình “Khu di tích đền Lảnh Giang an toàn, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”.

Qua triển khai phong trào thi đua xây dựng và mở rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp và mọi nguồn lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân.

Các mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng trong nhiều lĩnh vực đã tác động tích cực đến đời sống, văn hóa ở khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy được tinh thần thi đua trong lao động sản xuất của nhân dân. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thông qua đó đã nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác vận động nhân dân. Phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, xóm chuyển biến tích cực theo hướng sát cơ sở hơn; phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân" đã và đang thực sự đi vào cuộc sống. Nội dung, chất lượng của các mô hình “Dân vận khéo” ngày càng thiết thực, hiệu quả, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng cảnh quan nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Đảng bộ xã Mộc Nam xác định tiếp tục xây dựng tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, quan trọng. Trong lãnh đạo, Đảng ủy và các chi ủy đề ra các chủ trương nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế, hợp với lòng dân, hợp với yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương. Thường xuyên xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ Đảng, gắn với việc xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, chi đoàn; phát huy vai trò của cấp ủy chi bộ, thường xuyên kiểm tra đôn đốc sâu sát cơ sở thôn, xóm; quan tâm đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức. Tiếp tục tìm ra những mô hình hợp với lòng dân, đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp đỡ nhân dân vươn lên thoát nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu dân cư.

Tăng cường sự lãnh đạo đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, của từng tổ chức, từng đơn vị, hướng trọng tâm các hoạt động ở tại các thôn, xóm; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động đồng đều giữa các chi hội, chi đoàn. Trong xây dựng mô hình luôn gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, từng phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị; có chỉ tiêu, tiêu chí và kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tọa đàm cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng các mô hình, điển hình để tạo phong trào thi đua ngày càng sâu rộng. 

Đồng chí Lương Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mộc Nam cho biết: Các mô hình “dân vận khéo” có hiệu quả và sức lan tỏa rất tốt, song để thực hiện một số mô hình, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, còn cần có nguồn kinh phí để thực hiện. Vì vậy, rất mong có sự quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí từ các cấp, ngành của thị xã cho các xã, phường trên địa bàn, trong đó có Mộc Nam để tiếp tục duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Đức Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.