Kết quả bước đầu đại hội các chi, đảng bộ cơ sở

Đến nay, hầu hết các chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở trong tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua đánh giá bước đầu cho thấy, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở cơ bản bảo đảm theo kế hoạch, đúng quy trình, quy định với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, tạo nền tảng tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở, góp phần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả bước đầu đại hội các chi đảng bộ cơ sở
Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội Đảng bộ xã Đồng Hóa (Kim Bảng) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội đảng bộ cấp cơ sở cụ thể, phù hợp với thực tế. Đảng bộ cấp trên cơ sở tăng cường chỉ đạo các cơ quan tham mưu thường xuyên theo dõi, hướng dẫn đảng bộ cơ sở triển khai công tác chuẩn bị đại hội; thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống kiểm tra, giám sát. Thanh Liêm có tổng số 57 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thanh Liêm đã lựa chọn, chỉ đạo các đảng bộ: Liêm Cần, Liêm Sơn tổ chức đại hội điểm khối xã; Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức đại hội điểm khối cơ quan; chỉ đạo Đảng bộ xã Thanh Nghị tổ chức việc trực tiếp bầu bí thư tại đại hội. Đến nay 57/57 chi bộ, đảng bộ đã đại hội xong bảo đảm đúng kế hoạch, quy trình, quy định, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Để đạt được kết quả trên, theo đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Liêm trước tiên, Huyện ủy chỉ đạo tập trung tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng xây dựng, cụ thể hóa các văn bản phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương song phải bảo đảm đúng nguyên tắc, hướng dẫn và phải chi tiết, cụ thể để cấp ủy cơ sở  triển khai thực hiện. Mặt khác, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong Thường trực, BTV Huyện ủy, cấp ủy các cấp trong xây dựng, cụ thể hóa và đôn đốc, kiểm tra thực hiện văn bản chỉ đạo đóng vai trò quyết định. Mỗi đảng bộ cơ sở có những đặc điểm, thuận lợi khó khăn riêng, vấn đề phát sinh từ thực tế khác nhau… nên giải pháp giải quyết cũng cần lựa chọn cho phù hợp. Nhiệm kỳ này ở Thanh Liêm có nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt nghỉ hưu hoặc không đủ tuổi tái cử, có trường hợp đủ tuổi nhưng không đạt trình độ chuyên môn, nhiều đồng chí đảng viên là công an chính quy mới về nhận nhiệm vụ tại địa phương… do đó công tác quy hoạch, chọn lựa cấp ủy viên khóa mới đòi hỏi phải được xem xét, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Ngoài chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, BTV Huyện ủy thường xuyên họp, thảo luận với cấp ủy cơ sở thống nhất các nội dung, nhất là nội dung công tác nhân sự. Tổ chức rút kinh nghiệm chu đáo qua các đơn vị làm điểm nhằm giúp các đơn vị khác tổ chức thành công đại hội, bầu ra đội ngũ cấp ủy viên khóa mới đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi theo quy định. 

Để tổ chức thành công đại hội, các chi, đảng bộ cơ sở ở Kim Bảng đã chuẩn bị chu đáo về nội dung, điều kiện tổ chức đại hội theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng báo cáo chính trị, phương án nhân sự, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình, kịch bản điều hành đại hội. BTV Huyện ủy Kim Bảng thành lập tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra đến từng chi, đảng bộ, tổ chức tổng duyệt 100% các đảng bộ cơ sở trước khi tiến hành đại hội. Do vậy, 100% các chi, đảng bộ thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; bầu cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, đúng cơ cấu, số phiếu tập trung, nhiều đồng chí có số phiếu đạt 100%. Cán bộ cấp ủy các xã, thị trấn được bầu có trình độ chuyên môn: cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm  91,1%; trung cấp 8,9%. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp, trung cấp chiếm 97%; tỷ lệ trẻ dưới 35 tuổi trên 34%; tỷ lệ nữ 31%; tỷ lệ đổi mới đạt gần 43%; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên đủ số lượng, đúng cơ cấu. 100% BTV đảng ủy xã, thị trấn được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.
Mặc dù có những đặc thù, khó khăn riêng nhưng đến nay 74/74 chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đều đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm yêu cầu, nội dung quy định. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Khối Doanh nghiệp tỉnh, để các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiến hành thành công đại hội, BTV Đảng ủy Khối căn cứ tình hình thực tế của mỗi đơn vị để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ bám sát thực tế xây dựng văn kiện với nhiều điểm mới, khâu đột phá, đồng thời tranh thủ tối đa sự tham gia góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, người lao động và cấp ủy cấp trên, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp với lịch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Đại hội Đảng bộ phường Châu Giang (thị xã Duy Tiên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 113,6 triệu đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 220,1 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng đạt 472,9 tỷ đồng (tăng bình quân 14,48%/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%; có 5 tuyến phố đạt tuyến phố văn minh; xây dựng đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… Đồng chí Lê Tuấn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết: Để đạt được những mục tiêu đề ra trong nghị quyết, thời gian trước khi tiến hành đại hội, Đảng ủy phường đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, xin ý kiến rộng rãi cán bộ đảng viên (CBĐV), nhân dân và đại diện các cấp, ngành vào dự thảo báo cáo chính trị. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, qua đó lan tỏa không khí phấn khởi, tin tưởng trong CBĐV, nhân dân góp phần vào thành công của đại hội.

Như vậy, cùng với quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc sâu sát, kịp thời của cấp ủy cấp trên, sự chủ động của cấp ủy cơ sở trong việc phát huy tinh thần dân chủ, chuẩn bị chu đáo, chú trọng huy động sự tham gia đóng góp ý kiến của CBĐV, các tầng lớp nhân dân… là yếu tố quyết định  tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.