Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện một số cơ quan báo chí và quản lý báo chí Trung ương cùng báo Đảng địa phương trong cả nước đã trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng nói chung, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng nói riêng. Đại diện các cơ quan báo chí đã đề cập một cách cụ thể, sinh động những kinh nghiệm rút ra từ thực tế tác nghiệp về: công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng; kinh nghiệm chọn cử phóng viên, lựa chọn đề tài, lĩnh vực cần tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; kinh nghiệm đổi mới, nâng cao tính hấp dẫn, thuyết phục trong các bài viết tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố lần thứ 27 năm 2019 diễn ra vào thời điểm đảng bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã và đang tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa thiết thực giúp cán bộ, phóng viên các cơ quan báo Đảng địa phương trao đổi, thảo luận về những khó khăn, bất cập, giải pháp tháo gỡ và ý tưởng mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng, qua đó thiết thực góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Kết thúc hội thảo, ban tổ chức đã trao cờ luân lưu cho đại diện Báo Vĩnh Phúc, đơn vị đăng cai hội thảo năm 2020.

Nhân dịp này, Báo Thái Bình đã tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao cuộc thi báo chí viết về Người Thái Bình- Đất Thái Bình năm 2018 - 2019 (do Báo Thái Bình tổ chức).

Nguyễn Hằng