Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác KTGS 6 tháng cuối năm

Sáng 7/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; lãnh đạo, ủy viên UBKT Tỉnh ủy, UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác KTGS 6 tháng cuối năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam.

Theo báo cáo đánh giá: 6 tháng đầu năm, UBKT Trung ương đã chủ động, thực hiện và tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều văn bản quan trọng về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Trên cơ sở đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy cụ thể hóa thành các quy định, quy trình, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

UBKT Trung ương và UBKT các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc lớn, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24.759 TCĐ, 106.621 đảng viên, kết luận 714 TCĐ và 352 ĐV có vi phạm, khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 559 TCĐ và 121 ĐV, đã thi hành kỷ luật 14 TCĐ, 34 ĐV.

UBKT các cấp kiểm tra 1.017 TCĐ, 3.588 ĐV. UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra 976 TCĐ, 3.580 ĐV. Nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những việc mới, khó, phức tạp điển hình.

Đặc biệt, UBKT Trung ương đã thành lập 19 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 9 đoàn kiểm tra đối với các TCĐ, ĐV liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, đồng thời, chỉ đạo BTV, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy tiến hành kiểm tra, xử lý các TCĐ, ĐV có liên quan đến vụ án. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều TCĐ, ĐV vi phạm, trong đó có những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, sỹ quan cấp tướng trong LLVT, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số văn bản trái quy định, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Điều đó khẳng định quan điểm, quyết tâm, hành động nhất quán của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, kiến quyết, kiên trì, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBĐV suy thoái, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác KTGS 6 tháng cuối năm 2022
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Công tác KTGS và kỷ luật đảng tiếp tục đối mới mạnh mẽ, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Nhiều vụ việc, cơ quan kiểm tra đã "đi trước, mở đường", chủ động, không chờ đợi kết quả của công tác điều tra, thanh tra, thậm chí trong một số vụ việc kết quả kiểm tra còn là cơ sở, tiền đề để các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Có những việc xảy ra từ lâu; có những việc mới, việc khó, thuộc các lĩnh vực có chuyên môn sâu, tính chất phức tạp, nhạy cảm đã được kiểm tra, kết luận, xử lý nghiêm minh.

Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật đảng.

Cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố. Qua KTGS đã chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định. Đồng thời, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã kịp thời cung cấp thông tin, chuyển tài liệu sai phạm của nhiều TCĐ, ĐV đến UBKT để xem xét, kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh các TCĐ, ĐV có vi phạm, UBKT Trung ương đã quyết định không kỷ luật đối với 2 ĐV mặc dù có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý nhưng đã có dũng khí đấu tranh với những sai phạm trong nội bộ, báo cáo kịp thời, có tinh thần hợp tác, cầu thị trong quá trình kiểm tra.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác KTGS 6 tháng cuối năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Tại hội nghị đại diện thường trực các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, UBKT các cấp đã phát biểu làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác KTGS trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: Để thực hiện tốt công tác KTGS, ngăn ngừa sai phạm, đề nghị các cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó cấp ủy, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thật tốt công tác KTGS ở địa phương, đơn vị mình; nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các văn bản, quy định… của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng; tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả công tác KTGS năm 2022; Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác KTGS đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 21 của BCH Trung ương khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các văn bản, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương; Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là KTGS các ĐV có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều ĐV không được làm, những lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi dễ xảy ra vấn đề phức tạp…

Tập trung kiểm tra xử lý kịp thời các TCĐ, ĐV có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: Người đứng đầu cấp ủy, TCĐ các cấp cần chủ động “tự soi, tự sửa”, tự khắc phục tồn tại, hạn chế, không để xảy ra sai phạm. Mặt khác, UBKT các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo UBKT Trung ương quán triệt một số nội dung văn bản, quy định mới về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng năm 2022.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.