Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021

Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối với hơn 6 nghìn điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, mở rộng đến các điểm cầu cơ sở. Dự, trực tiếp truyền đạt nội dung tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội tỉnh…

Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Chuyên đề năm 2021
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Truyền đạt nội dung chuyên đề, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Chuyên đề nhằm quán triệt sâu hơn nữa văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trang bị cho cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân những nhận thức mới, kiến thức, tư duy mới, quyết tâm mới… để có thêm cơ sở, động lực phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là chuyên đề mang tính tổng hợp cao về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp đó, đồng chí đi sâu phân tích, làm rõ các nội dung: Sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm về: xây dựng, phát triển đất nước giầu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; Thực hiện khát vọng đất nước giầu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân; tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí cũng đã phân tích một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc. Theo đó, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên đối với mỗi CBĐV. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, nêu cao trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí nhấn mạnh: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cấp quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Cùng đó, tổ chức nghiên cứu, học tập chu đáo những nội dung chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí đề nghị: căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập tới CBĐV, nhân dân, hằng năm kiểm tra, giám sát việc triển khai chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý: Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền, thực hiện chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đảm bảo phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Chú ý thực hiện hiệu quả Kết luận 01 (ngày 18/5/2021) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy