Tới dự có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh;  Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện thành phố trong tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Duy Tiên...

Các đại biểu tại buổi lễ.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Tiên đã phát truyền thống anh hùng cách mạng, chung sức, đồng lòng khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động nội lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, giành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Giai đoạn 2011 - 2017 huyện đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, hiện chiếm 97,51%; Nông – lâm - ngư nghiệp chỉ còn 2,49%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bình quân đạt gần 16%/năm; Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 38,2 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2011.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2017 đạt 25.120 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với năm 2011. Giá trị hàng xuất khẩu năm 2017 đạt 845,7 triệu USD, tăng gấp 24 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí NTM) giảm còn 1,4%. Đặc biệt, huyện Duy Tiên đã được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV tại Quyết định số 1358/QĐ-BXD ngày 29/12/2017. UBND huyện đang triển khai xây dựng đề án chiến lược phát triển đô thị Duy Tiên, hướng tới đô thị thông minh vào năm 2030, tầm nhìn 2050.

Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, Duy Tiên xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn. Trong xây dựng NTM, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, xác định các nội dung, thời gian cụ thể; tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến hết năm 2017, huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Duy Tiên.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho huyện Duy Tiên.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong giai đoạn 2011-2017, ngày 28/5/2018 Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 851/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Duy Tiên. Ngày 10/5/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 509/QĐ-TTg công nhận huyện Duy Tiên đạt chuẩn NTM năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Tiên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Huyện Duy Tiên được công nhận đạt chuẩn NTM là niềm vui, niềm tự hào và sẽ là động lực cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện nói riêng, tỉnh Hà Nam nói chung trong công cuộc đổi mới và phát triển hiện nay.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu tại buổi lễ.

Với sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Duy Tiên đều đạt khá tốt, tăng trường bình quân hơn 16%/năm, năng suất lúa đạt cao nhất trong tỉnh, nhiều mô hình mới trong chăn nuôi, trồng cây ăn quả, sản xuất nông sản xuất khẩu phát triển. Huyện tập trung huy động nguồn lực để đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Thực hiện chương trình xây dựng NTM đến cuối năm 2017 Duy Tiên là huyện đầu tiên của tỉnh về đích NTM.

Tiếp tục cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu, chương trình NTM đã đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch nước đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Tiên cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy kết quả đã đạt được, tạo bước đột phá to lớn hơn về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện thật tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Tiếp tục động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; cần vận dụng, tổ chức một cách linh hoạt, sáng tạo, khơi dậy được sức mạnh của tập thể và cộng đồng dân cư để các phong trào thực sự thành công, để nhân dân thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM.

Thời gian tới, huyện Duy Tiên và tỉnh Hà Nam cần mạnh dạn đầu tư xây dựng một số xã NTM kiểu mẫu, trong đó chú trọng không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân; quyết tâm giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ vững ninh trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vừa hồng vừa chuyên, thực sự là công bộc của dân, cùng nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

P.Hiền