Duy Tiên coi trọng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Những năm qua, kinh tế - xã hội (KT-XH) của thị xã Duy Tiên có bước phát triển toàn diện, bền vững. Các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… tiếp tục được phát động, duy trì tổ chức thực hiện rộng khắp, hiệu quả. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được tập trung chỉ đạo quyết liệt bảo đảm tiến độ triển khai các dự án, phục vụ thu hút đầu tư; sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực; hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng- an ninh giữ vững, đời sống nhân dân ngày một cải thiện, nâng cao… Có được kết quả đó là do cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của thị xã Duy Tiên luôn coi trọng và phát huy hiệu quả PTTĐ “Dân vận khéo”.

Địa bàn phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên thời gian qua có nhiều dự án trong giai đoạn triển khai thực hiện theo chủ trương, phê duyệt của tỉnh như: dự án Khu Công nghiệp Đồng Văn III; Dự án Trường Đại học FPT; dự án khu nhà ở đô thị… Để góp phần thực hiện hiệu quả các dự án, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tiên Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra ba khâu đột phá, trong đó đột phá về công tác GPMB được coi là mũi nhọn nhằm tạo ra động lực thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về phát triển KT-XH. Để thực hiện tốt khâu đột phá mũi nhọn này, Đảng ủy, UBND phường Tiên Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình “Dân vận khéo trong công tác GPMB”.

Theo đó, bằng sự đồng bộ, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong định hướng, vận động người thân, gia đình thực hiện nghiêm chủ trương về công tác GPMB nên việc triển khai các dự án bảo đảm đúng tiến độ đề ra, trên địa bàn phường không có trường hợp đơn thư khiếu kiện liên quan đến vấn đề này.

Nêu gương trong thực hiện chủ trương, ngay khi triển khai dự án tại địa phương, bác Trương Thị Hoa (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên Nội) đã cùng gia đình nhanh chóng bàn giao trên 300m2 đất nông nghiệp để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Bác Hoa cho biết: Thông qua quán triệt, tổ chức thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo”, bản thân tôi cũng như cán bộ, hội viên phụ nữ, bà con trong tổ dân phố có dịp nắm rõ chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương là nhằm hướng đến mục tiêu đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân. Chính vì thế, tôi cùng cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ luôn tự giác nêu gương đi đầu thực hiện và vận động, hướng dẫn người dân địa phương nghiêm túc chấp hành nhằm qua đó huy động sức mạnh cộng đồng trong việc hiện thực hóa các tiêu chí xây dựng, phát triển đô thị văn minh.

Duy Tiên coi trọng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Người dân tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên Nội, Duy Tiên đóng góp ý kiến với đại biểu HĐND các cấp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các dự án trên địa bàn.
Ảnh: Hằng nguyễn

Để thực hiện hiệu quả PTTĐ “Dân vận khéo”, Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất toàn diện đối với CTDV, cụ thể hóa nội dung PTTĐ "Dân vận khéo" vào công tác thi đua, khen thưởng hằng năm; chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên từng lĩnh vực. Nhờ đó, đến nay trên địa bàn thị xã đã có 49 mô hình dân vận khéo về lĩnh vực kinh tế. Nhiều mô hình triển khai có hiệu quả được duy trì nhân rộng, thể hiện đúng tinh thần “Dân vận khéo” khi lựa chọn những công việc đòi hỏi nhiều về kinh phí, kỹ thuật, huy động rộng rãi sự tham gia trực tiếp của nhân dân, qua đó góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Tiêu biểu về mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế là các mô hình “Tổ hợp tác trồng cây ăn quả” của xã Trác Văn; mô hình “Sản xuất lúa giống” của xã Tiên Ngoại (nhân rộng từ năm 2021 đến nay, có 50 hộ tham gia, tổng diện tích sản xuất gần 60 mẫu, cho thu lợi trung bình 20 triệu đồng/mẫu/vụ); mô hình “Sản xuất đa canh” của xã Tiên Ngoại (nhân rộng từ năm 2021 đến nay, có 33 hộ thực hiện đa canh, bình quân thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm); mô hình “Vận động nhân dân tham gia GPMB thực hiện các dự án phát triển KT-XH” trên địa bàn phường Tiên Nội (triển khai, nhân rộng từ năm 2022 đến nay, đã phát huy hiệu quả rõ nét, các dự án triển khai trên địa bàn đều được nhân dân đồng thuận chủ trương, tự giác nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng); mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn” ở xã Chuyên Ngoại (triển khai từ năm 2021 đến nay với gần 1.000 hộ dân tình nguyện hiến trên 30 nghìn m2 đất, tháo dỡ, xây lại gần 40 nghìn mét dài tường rào và nhiều công trình phụ trợ với tổng số tiền ước tính trên 100 tỷ đồng)…

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, PTTĐ “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị cùng toàn dân tham gia, từng bước xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn thị xã xây dựng được 110 mô hình. Đồng chí Chu Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Duy Tiên cho biết: PTTĐ “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng trong các cấp hội, tiêu biểu như các mô hình “Ủ phân hữu cơ bằng men vi sinh để xử lý rác thải hữu cơ ngay từ hộ gia đình” của Hội LHPN xã Yên Nam; mô hình "Mẹ đỡ đầu con mồ côi, kết nối yêu thương và sẻ chia" của Hội LHPN thị xã (được công nhận mô hình cấp tỉnh năm 2022)… Thông qua các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn Duy Tiên cũng đã triển khai xây dựng, nhân rộng 33 mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 9 mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” (triển khai thực hiện điểm ở xã Mộc Nam, phường Hòa Mạc từ năm 2020), đến nay đã nhân rộng đến 100% phường, xã, cơ quan chuyên môn với 4 tiêu chí “Nhanh hơn, tiết kiệm hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn”. Việc tổ chức đánh giá sự hài lòng, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần xây dựng nền hành chính thân thiện, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

 PTTĐ “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể các cấp ở Duy Tiên quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã và đang thực sự phát huy hiệu quả tích cực trong thực tế đời sống xã hội, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả quan trọng. Thông qua thực hiện tốt “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, từ thị xã đến cơ sở đã phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn diện, bền vững, góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy