Duy Tiên chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Từ nhận thức trên, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thị xã Duy Tiên luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, qua đó phát huy quyền làm chủ, động viên nhân dân chung tay nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng thị xã Duy Tiên văn minh, hiện đại.

Là một trong những địa phương luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở, do vậy, khi triển khai chủ trương, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xã Mộc Nam (thị xã Duy Tiên) luôn nhận được sự đồng tình, nhất trí cao cùng sự tích cực tham gia thực hiện của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã luôn chủ động đối thoại, tiếp dân, lắng nghe trực tiếp những phản ánh, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Trong những buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã thể hiện rõ phong cách gần gũi, chân thành, cầu thị, cởi mở, chủ động khuyến khích đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực nêu ý kiến phản ánh, trao đổi, qua đó nắm bắt chính xác, đầy đủ tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch thông tin về các chương trình, đề án phát triển KT-XH, các khoản thu, chi, đóng góp của nhân dân; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Duy Tiên chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Đại diện cử tri xã Tiên Ngoại phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị xã Duy Tiên. Ảnh: Khang Ninh

Ông Nguyễn Mạnh Trinh, Chủ tịch UBND xã Mộc Nam cho biết: UBND xã công khai lịch tiếp công dân vào thứ năm hằng tuần và ngày 10, 20 hằng tháng. Lãnh đạo UBND xã phối hợp với thường trực HĐND, các ngành bố trí trực tiếp công dân bảo đảm đúng nguyên tắc, linh hoạt, không gây phiền hà cho công dân; xây dựng, thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Do vậy, từ đầu năm đến nay, tại bộ phận “một cửa” của xã có 848 TTHC được thực hiện, trong đó trên 98% TTHC được giải quyết trước hạn, không có TTHC giải quyết quá hạn. Qua khảo sát 250 phiếu đánh giá, 100% công dân hài lòng với tinh thần, thái độ và việc giải quyết các TTHC của CBCC với công dân. Cũng từ chú trọng thực hiện QCDC ở cơ sở, nhân dân phấn khởi, đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Không chỉ riêng xã Mộc Nam, người đứng đầu Thị ủy, UBND thị xã và các phường, xã ở Duy Tiên thường xuyên chú trọng, thực hiện nghiêm lịch đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công dân, đặc biệt là vào dịp trước, trong, sau khi triển khai các dự án trên địa bàn nhằm giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh, yêu cầu, đề nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tại các buổi đối thoại, lãnh đạo một số địa phương cũng đã đề nghị đại diện các cấp, ngành liên quan có ý kiến giải trình, xem xét giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Đây chính là một trong những hình thức đã và đang phát huy hiệu quả tích cực quyền làm chủ cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hùng (trú tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên) cho biết: Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng được cấp ủy, chính quyền các cấp của thị xã quan tâm chú trọng. Những vấn đề liên quan tới dân sinh trước khi HĐND phường, thị xã xem xét, quyết định đều được thông tin rộng rãi và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trực tiếp thảo luận, đóng góp ý kiến. Chính quyền các cấp cũng thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch một số lĩnh vực liên quan đến giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân; niêm yết quy định và đặt hòm thư tiếp nhận ý kiến phản ánh, tham gia góp ý về kết quả cải cách TTHC, thái độ, tác phong, tính chuyên nghiệp, phục vụ của đội ngũ CBCC các cấp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp của thị xã quán triệt kịp thời và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị ngày càng quan tâm sâu sắc tới việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc, triển khai thực hiện quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy ước phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn ở mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị; công khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) như: Yên Bắc công khai phương án đền bù, GPMB dự án Quang Thành, dự án khu nhà ở Chợ Lương, Văn Xá và các dự án tuyến đường giao thông tổ dân phố Vũ Xá, Văn Xá; xã Yên Nam nhân dân tham gia góp ý kiến thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao; xã Tiên Nội công khai dự án Tổ hợp giáo dục FPT UniSchool Hà Nam; Dự án khu đô thị DT1.3; Dự án khu nhà ở Tiên Nội…

Năm 2022, lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước của thị xã cũng chú trọng tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian chờ đợi, công sức, chi phí của tổ chức, cá nhân khi cơ quan hành chính nhà nước giao dịch, giải quyết công việc. Do vậy, từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính của thị xã có trên 96% hồ sơ được giải quyết trước hạn, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn; tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến gần 91% hồ sơ; đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được chú trọng giải quyết ngay từ cơ sở.

Để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, hằng năm, ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp của thị xã Duy Tiên đều có kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở các lĩnh vực, tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực như: quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, giải quyết chế độ, chính sách xã hội... HĐND thị xã xây dựng kế hoạch, tập trung giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục cải tiến, đổi mới phương pháp tiếp xúc cử tri theo hướng ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời, giải trình trực tiếp; với những ý kiến tập hợp trình HĐND thị xã xem xét đều có thời hạn trả lời, giải quyết cụ thể, rõ ràng.

Việc chú trọng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc QCDC ở cơ sở của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp của thị xã Duy Tiên thời gian qua là yếu tố quan trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết và huy động các nguồn lực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh, củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.