Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy làm việc với bí thư các huyện, thị, thành uỷ và thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị

Sáng 21/9, đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với bí thư các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KN,TC) quý III/ 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Ngân, Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy làm việc với bí thư các huyện uỷ thị uỷ thành uỷ và thủ trưởng một số cơ quan đơn vị
Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị nêu rõ: Quý III năm 2023, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, có trọng tâm. Trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc mới, tình hình khiếu kiện không diễn biến phức tạp. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành được tăng cường; công tác tuyên truyền vận động và giải thích pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC tiếp tục được đẩy mạnh. BTV các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tăng cường kiểm tra, giám sát cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc về công tác tiếp dân và giải quyết KN,TC.

Trong quý III năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đối thoại với hơn 100 cán bộ đoàn viên, hội viên khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tổ chức 119 cuộc đối thoại với cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân.

HĐND và Uỷ ban MTTQ các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Qua đó góp phần tạo sự ổn định an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy làm việc với bí thư các huyện uỷ thị uỷ thành uỷ và thủ trưởng một số cơ quan đơn vị
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã báo cáo khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC của công dân trong thời gian qua. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung thảo luận làm rõ những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC của công dân; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác trong thời gian tới, qua đó góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH, phát triển KT-XH ở địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy làm việc với bí thư các huyện uỷ thị uỷ thành uỷ và thủ trưởng một số cơ quan đơn vị
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động bám sát vào chương trình, kế hoạch, hoàn thành mục tiêu năm 2023 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh – quốc phòng năm 2023; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch mục tiêu năm 2024. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động công tác nắm tình hình, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trong nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC của công dân, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC; các cấp, ngành làm tốt công tác hòa giải, vận động, thuyết phục công dân thực hiện đúng quy định về KN,TC, chấp hành kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy làm việc với bí thư các huyện uỷ thị uỷ thành uỷ và thủ trưởng một số cơ quan đơn vị
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ, có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về tiếp công dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh  tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy định việc tiếp công dân, giải quyết KN,TC; thường xuyên trao đổi, phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất trong quá trình giải quyết, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy làm việc với bí thư các huyện uỷ thị uỷ thành uỷ và thủ trưởng một số cơ quan đơn vị
Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, MTTQ và các đoàn thể phối hợp giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ về KN,TC’; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền trong giải quyết các vụ việc KN,TC. Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt tại các địa phương có các dự án thu hồi đất đang triển khai; không để hình thành phát sinh điểm nóng, điểm phức tạp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy làm việc với bí thư các huyện uỷ thị uỷ thành uỷ và thủ trưởng một số cơ quan đơn vị
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư theo quy định; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân, kết quả giải quyết KN,TC trên địa bàn, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy định kỳ tổng hợp, báo cáo Trung ương về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, KN,TC theo quy định, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển KT-XH của mỗi địa phương và của tỉnh./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.