Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 27/6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về công tác cán bộ. Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành, địa phương....

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về công tác cán bộ
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để chuẩn bị cho Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo BCS Đảng UBND tỉnh và các Ban Xây dựng Đảng chuẩn bị chu đáo 5 nội dung để trình hội nghị.

Để hội nghị đạt chất lượng, diễn ra thành công, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ nội dung các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của BTV Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt là những nội dung cốt lõi và vấn đề mới để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, đúng quy định. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản của cấp mình cho phù hợp với các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

Để thực hiện tốt việc thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ chủ chốt đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan thảo luận để thống nhất cao giới thiệu nhân sự và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào quy hoạch là những cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, có trình độ, năng lực, phẩm chất, triển vọng phát triển; đảm bảo việc bỏ phiếu tập trung, đạt tỷ lệ cao ở các chức danh để tiếp tục hoàn thiện quy trình; phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh diện thuộc BTV Tỉnh ủy quản lý và thống nhất giới thiệu để trình Trung ương phê duyệt các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

Cùng đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), BCH Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, những tồn tại, hạn chế, và chỉ ra nguyên nhân, từ đó có các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về công tác cán bộ
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của BTV Tỉnh uỷ Hà Nam về việc thành lập BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã Công bố Quyết định số 444 ngày 09/6/2022 của BTV Tỉnh uỷ Hà Nam về việc thành lập BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực.

Theo đó, BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng BCĐ. Đồng chí Đinh thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Ban; đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó trưởng Ban Thường trực...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực thực hiện theo Quy định số 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư và Quy định của BTV Tỉnh ủy Hà Nam. BCĐ có con dấu riêng theo quy định.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về công tác cán bộ
Đồng chí Đào Đình Tùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực thông qua Quy chế làm việc của BCĐ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đào Đình Tùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực đã thông qua Quy chế làm việc của BCĐ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Ngay sau khi BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực ra mắt, thay mặt BCĐ, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ đã phát biểu nhấn mạnh: Việc thành lập BCĐ cấp tỉnh về PCTN, tiêu cực là quyết định đúng đắn, có tính tất yếu và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Những năm qua, Hà Nam luôn xác định công tác PCTN, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên đã quan tâm xây dựng cơ chế đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, từng bước tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị của toàn tỉnh, được nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tuy nhiên, những kết quả đã đạt được trong công tác PCTN thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu mới. Trong thời gian tới, hoạt động công tác PCTN, tiêu cực vẫn còn nhiều việc phải làm. Sau hội nghị, BCĐ sẽ triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ hằng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cụ thể, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực: Quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, đầu tư công, tài chính - ngân sách, giáo dục, y tế,...; chú trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ phát triển KT-XH nhanh, bền vững; theo phương châm: lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện với kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về công tác cán bộ
BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực ra mắt tại hội nghị

BCĐ tỉnh Hà Nam về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tuyệt đối tuân thủ và chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực và sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định của Ban Bí thư.

Quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chỉ đạo tại các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Với trách nhiệm và quyết tâm cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng BCĐ tỉnh về PCTN, tiêu cực sẽ quyết liệt, nỗ lực hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi đồng chí thành viên BCĐ sẽ “không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực; và đặc biệt, bản thân phải liêm, phải sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng nào, bất kỳ sự cám dỗ, mua chuộc nào; thực sự công tâm, khách quan "phụng công thủ pháp", chí công vô tư (như lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào ngày 15/9/2021); thường xuyên, hằng ngày nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương toàn diện, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật để thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chung; tuyệt đối chấp hành các chủ trương của Đảng và các quy định pháp luật, tuân thủ quy chế làm việc, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, TCĐ, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi để BCĐ, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp PCTN, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, đầu tư công, tài chính - ngân sách, giáo dục, y tế,… Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác PCTN, tiêu cực; các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện những hành vi tham nhũng, tiêu cực, giúp cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời…

Đồng chí tin tưởng BCĐ sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý và nghiên cứu một số văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.