Cùng với sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố, các xã, phường, thị trấn cũng đã tiến hành sáp nhập chi bộ nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Đảng tại cơ sở. Đã có 483 thôn xóm, tổ dân phố được sáp nhập xuống còn 149 thôn, tổ dân phố, đi liền với đó là sáp nhập chi bộ.

Ngay khi tiến hành sáp nhập, ngoài lựa chọn được bí thư, ban chi ủy bảo đảm đủ số lượng, năng lực, trình độ đáp ứng đúng tiêu chuẩn, yêu cầu quy định, đòi hỏi các TCĐ phải lựa chọn được bí thư, ban chi ủy tâm huyết, trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và được đảng viên, nhân dân tín nhiệm. Bởi sau sáp nhập địa bàn thôn, xóm rộng, số lượng đảng viên lớn, yêu cầu nhiệm vụ cũng đòi hỏi cao hơn. Mặt khác, cơ sở vật chất bảo đảm cho các hoạt động, sinh hoạt của chi bộ còn hạn chế.

 

Bí thư Chi bộ thôn Khuyến Công, Đảng bộ xã Khả Phong (Kim Bảng) trao đổi với các đảng viên trong chi bộ.

 

Để khắc phục những khó khăn trên, trước hết là lựa chọn những cán bộ năng lực, tâm huyết, có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo kinh nghiệm tại xã Vũ Bản (Bình Lục) chính là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên và kịp thời của cấp ủy cấp trên. Cụ thể, Ban Thường vụ (BTV), Đảng ủy xã họp bàn, thống nhất trong cấp ủy chủ trương, biện pháp thực hiện. Chủ động quán triệt, tuyên truyền tới các chi bộ, tới từng cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân về đề án sáp nhập thôn, xóm, yêu cầu, tiêu chuẩn của bí thư, cán bộ trong ban chi ủy...

Cùng với đó, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong BTV về họp bàn với các chi bộ và nhân dân trong bất cứ thời điểm nào không kể ngày nghỉ… để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBĐV và nhân dân, qua đó lựa chọn, động viên những cán bộ tâm huyết, đủ năng lực, trách nhiệm làm bí thư và tham gia ban chi ủy thôn.

Quy hoạch nơi sinh hoạt văn hóa cho các thôn, trước mắt là tận dụng nhà văn hóa, đình làng của một trong những thôn cũ là nơi sinh hoạt chi bộ của thôn mới, chuyển cơ sở vật chất như bàn, ghế, hệ thống âm thanh ở các nhà văn hóa thôn cũ ra nhà văn hóa chung để bảo đảm nơi sinh hoạt cho đảng viên trong chi bộ.

Xã Thanh Lưu (Thanh Liêm) có 9 thôn, xóm. Sau khi sáp nhập giảm còn 4 chi bộ, song số lượng đảng viên trong từng chi bộ tăng lên. Cụ thể, Chi bộ thôn Non có 50 đảng viên, Chi bộ thôn Đồi Ngang có 85 đảng viên.

Để chi bộ đi vào hoạt động nền nếp, ngoài lựa chọn những cán bộ trong ban chi ủy thôn có năng lực, được đảng viên, nhân dân tín nhiệm, theo đồng chí Nguyễn Xuân Bắc, Bí thư Đảng ủy xã, việc giải thể chi bộ cơ quan, các đảng viên về dự sinh hoạt tại thôn xóm là điều kiện thuận lợi để nắm bắt tình hình cơ sở, tư tưởng CBĐV, qua đó tham mưu với đảng ủy chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời khó khăn, những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong ban chi ủy thôn ngay từ khi mới sáp nhập.

Là một trong những địa phương luôn thực hiện sớm, nền nếp các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy các cấp, Kim Bảng cũng đã tiến hành nhiều biện pháp khắc phục khó khăn sau khi sáp nhập các chi bộ thôn, xóm theo Hướng dẫn số 19 của BTV Tỉnh ủy về hướng dẫn sáp nhập các chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Việc sáp nhập luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Gắn việc kiện toàn chi ủy, bí thư chi bộ với việc thực hiện kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận.

Tính đến ngày 10/9/2018, 100% đảng bộ xã, thị trấn đã hoàn thành việc sáp nhập chi bộ thôn, tổ dân phố theo đúng hướng dẫn. Đến nay, tổng số chi bộ thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập và đổi tên là 90 chi bộ. Chất lượng đội ngũ cấp uỷ, bí thư chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố bảo đảm đúng quy định, là những đảng viên trẻ có năng lực, uy tín trong nhân dân bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ.

Bằng nhiều biện pháp và sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy các cấp, lựa chọn và phát huy trách nhiệm của bí thư chi bộ, CBĐV và nhân dân, những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sáp nhập chi bộ dần được khắc phục, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện và hiệu quả của TCĐ tại cơ sở. 

Nguyễn Hằng