Thường trực Huyện ủy Kim Bảng điều hành hội nghị.

Tại hội nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc huyện ủy; đảng viên các chi bộ cơ quan khối đảng đoàn thể chính trị -xã hội, thường trực đảng ủy các xã, thị trấn; bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trong toàn huyện đã được BTV Huyện ủy Kim Bảng quán triệt về mục đích, yêu cầu, những nội dung cụ thể của kiếm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý; đánh giá xếp loại TCĐ, đảng viên. 

BTV Huyện ủy Kim Bảng cũng tập trung lưu ý một số vấn đề trọng tâm trong đánh giá xếp loại chất lượng. Về thời gian hoàn thành kiểm điểm BTV Huyện ủy Kim Bảng yêu cầu: Các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn tổ chức kiểm điểm trong 2 ngày: 3 và 4 tháng 12/2019. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ quan tổ chức kiểm điểm vào ngày 3/12/2019. Với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy việc kiểm điểm phải hoàn thành xong trước ngày 10/12/2019. BTV Huyện ủy Kim Bảng dự kiến sẽ kiểm điểm ngày 16, 17/12/2019.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai hướng dẫn của BTV Huyện ủy Kim Bảng thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

BTV Huyện ủy Kim Bảng yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện đúng hướng dẫn, yêu cầu trong các văn bản của Trung ương và cấp ủy các cấp. Nắm chắc tình hình địa phương đơn vị, tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Mặt khác, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết; đánh giá nghiêm túc, thực chất chất lượng TCĐ, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Nguyễn Hằng