Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận đánh giá nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền

Chiều 5/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục phiên họp hội nghị thảo luận đánh giá nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024 và cho ý kiến, cho chương một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.  

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt BTV Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu và giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ về các nội dung liên quan đến dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2024 của Tỉnh ủy như: Đề nghị bổ sung kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên trong quý I/2024; các ý kiến băn khoăn của nhân dân về kết quả khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; chất lượng nước sạch; y tế còn hạn chế. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm...

Về dự thảo Báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận tại hội nghị về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Đề nghị phân tích số dân chưa tham gia bảo hiểm y tế là thuộc những đối tượng nào để có chính sách phù hợp; rà soát, có giải pháp duy trì tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhất là đối với các xã trong diện sáp nhập.

Nội dung về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng- an ninh, cải cách hành chính như: tập trung chỉ đạo tăng cường các sản phẩm OCOP của tỉnh; rà soát đảm bảo việc phát triển khu đô thị, nhà ở đảm bảo phù hợp, không gây lãng phí nguồn lực đất đai; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi phục vụ công tác GPMB trên địa bàn tỉnh; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện vấn đề nước sạch, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế; sắp xếp đơn vị hành chính và công tác cán bộ sau sáp nhập; lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, ngành, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI theo tinh thần chủ động, tích cực, bám sát chỉ đạo của Trung ương.

Tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2024.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 2 đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; kịp thời bổ sung các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ diện sắp xếp; đảm bảo ổn định tình hình để chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác KTGS, dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2024. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ; hoàn thiện Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Hà Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ GPMB và đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao để thu hút các dự án đầu tư; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.

Tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa; thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.

Cùng đó, tập trung rà soát, điều chỉnh toàn bộ các quy hoạch đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050... Tăng cường quản lý nguồn thu; Tập trung xử lý tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Làm tốt công tác văn hóa- xã hội, giáo dục, y tế như đẩy nhanh thủ tục xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nghiên cứu cơ chế, chính sách để giữ chân và thu hút y, bác sỹ, phục vụ khám chữa bệnh tốt hơn cho người dân.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; xử lý kịp thời, chuyển đổi, thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt BTV Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến tại hội nghị.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến tại hội nghị.

BCH tỉnh đồng ý về chủ trương đối với nội dung đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình công tác của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2024.

Cho chủ trương về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị khu vực phía Bắc đô thị Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, BCH Đảng bộ tỉnh đồng ý về chủ trương đối với nội dung đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khu vực phía Bắc đô thị Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, với diện tích khoảng 298 ha. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện chủ trương trên theo đúng quy định; đảm bảo đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân và phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh và các quy hoạch có liên quan.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu giải trình ý kiến tại hội nghị.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
Các đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến.

Về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua Báo cáo và Kết luận về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy