Tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Năm nay, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) đúng vào dịp cả nước vừa hân hoan đón chào Xuân mới Quý Mão với nhiều niềm vui chung khi đất nước Việt Nam tươi đẹp đạt được những bước phát triển mới đầy tự hào.

Tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
Thành phố Phủ Lý tưng bừng cờ hoa chào mừng ngày thành lập Đảng.

Chín mươi ba năm qua, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, bằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt, được sự đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của nhân dân, Đảng đã lãnh đạo cách mạng nước ta giành hết thắng lợi này tới thắng lợi khác, lập nên những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc: Đó là cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời lở đất chấm dứt ách đô hộ của phong kiến thực dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành công dân một nước độc lập, tự do; đó là 9 năm kháng chiến trường kỳ chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp và kết thúc bằng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, lập “nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”; đó là cuộc kháng chiến thần thánh kéo dài 21 năm đánh bại đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, với Chiến thắng 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một dải…

Trong điều kiện gặp khó khăn về kinh tế - xã hội do hậu quả chiến tranh, bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc cùng những bất cập của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986, và sau 38 năm nước ta đã đạt được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử: Từ một nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập chủ quyền được giữ vững; vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế… Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh thực hiện công cuộc CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, Đảng ta đang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong, xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Chặng đường lịch sử 93 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước của Đảng, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta vững tin theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đưa “con thuyền” cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang.

                                        

Hà Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.