Dự, chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên;  lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo Thị ủy Duy Tiên; 244 đại biểu đại diện cho các đảng viên trong toàn Đảng bộ phường đã về dự Đại hội. Đây là Đảng bộ được BTV Thị ủy Duy Tiên chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm.


Các đại biểu dự đại hội.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội. 

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, bằng quyết tâm chính trị cao, sự chủ động, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của nhân dân, Đảng bộ phường Yên Bắc đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra. 

Đạt được kết quả đó, Đảng bộ phường luôn chú trọng tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới hoạt động, kịp thời kiện toàn nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... 

Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên ngày càng thực chất; bình quân 5 năm có gần 96% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có TCĐ yếu kém; số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên bình quân đạt trên 99%. Trong nhiệm kỳ đảng bộ luôn được công nhận tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng TSVM và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cũng được đổi mới theo hướng hướng mạnh về cơ sở, vì lợi ích thiết thực của nhân dân. Đặc biệt, kinh tế- xã hội của Yên Bắc có nhiều bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm trên 80%, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt trên 58 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn 1,66% (chỉ tiêu ĐH 2,04%); tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm mới  bình quân 510 lao động/năm (vượt 6,69% chỉ tiêu ĐH). Văn hóa- xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh được chú trọng thực hiện. An ninh- quốc phòng được giữ vững.

Biểu quyết thông qua kết quả bầu BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2025, thu cân đối ngân sách đạt 16 tỷ đồng; đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 lần so với tổng số hộ nghèo giai đoạn 2021-2025; phường có tối thiểu 2 tuyến phố văn minh; có 95% TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu kết nạp 40 đảng viên mới trở lên; các hội, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ phường Yên Bắc. Đồng chí tin tưởng rằng: Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ phường tiếp tục đoàn kết, chủ động, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương xây dựng phường văn minh, giầu mạnh. 

Yên Bắc được quy hoạch là trung tâm hành chính của thị xã Duy Tiên, với vị thế, động lực mới đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa mới phát huy tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển” nhanh chóng triển khai, cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đã đề ra. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, lắng nghe, giải quyết kịp thời các vấn đề từ cơ sở… Mặt khác, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng công tác văn hóa- xã hội; tăng cường quốc phòng- an ninh…

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Yên Bắc khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Yên Bắc, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Nguyễn Hằng