Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm và tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2024

Sáng 23/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra hội nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh khóa XIX và phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 5.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm và tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 52024
Quang cảnh phiên họp.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành liên quan…

Về nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, hội nghị đã thảo luận, thống nhất: dự kiến kỳ họp sẽ tổ chức trong 2,5 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 11/7/2024 tại Hội trường UBND tỉnh. Ngoài những nội dung thường lệ theo luật định, kỳ họp sẽ tiến hành một số nội dung quan trọng khác. Để chuẩn bị cho kỳ họp, công tác tiếp xúc cử tri dự kiến trong 2 ngày: 7 và 10/6/2024; mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp xúc cử tri tại 4 điểm.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm và tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 52024
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với tiến độ các công việc chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ chức kỳ họp như nội dung dự kiến. Cơ bản thống nhất với nội dung đề xuất của UBND tỉnh về các nội dung dự kiến trình kỳ họp.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các Ban của HĐND tỉnh nghiên cứu, tham mưu rà soát kỹ các nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo căn cứ, cơ sở pháp lý, sự cần thiết, điều kiện thực tế của ngân sách địa phương; nhất là các nghị quyết quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách dự kiến ban hành phải đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tính khả thi, hiệu quả trong tổ chức, thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm và tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 52024
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành nội dung thảo luận.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo kế hoạch. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và kỳ họp.

Các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các văn bản trình tại kỳ họp, thực hiện thẩm tra các nội dung theo lĩnh vực được phân công. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị địa điểm tiếp xúc cử tri; tổ chức nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến tham gia phát biểu, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm và tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 52024
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử; chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, tích cực thảo luận và quyết định các vấn đề trong chương trình kỳ họp.

Tiến hành phiên họp tháng 5, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng. Theo đó, trong tháng 5, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra. Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, dự án, mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, thông qua 31 Nghị quyết thuộc thẩm quyền để giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, việc thực hiện các lời hứa, cam kết của các cơ quan chức năng, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm và tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 52024
Lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu thảo luận.

Triển khai chương trình công tác tháng 6 và trong thời gian tới, phiên họp thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các nghị quyết của HĐND tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, trong đó phối hợp tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh; giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; triển khai hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch…

Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai nghị quyết HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm và tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 52024
Lãnh đạo thị xã Duy Tiên phát biểu thảo luận tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra, trọng tâm là: Tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, nhất là các Nghị quyết vừa được ban hành tại Kỳ họp thứ 17; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2024. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là những nội dung theo Nghị quyết về kết quả phiên họp chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Rà soát, chuẩn bị kỹ các nội dung tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.

Các Ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát, nắm tình hình, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật tại địa phương nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2024 theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng.  Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, nhân dân; nêu cao trách nhiệm của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng giám sát, tiếp xúc cử tri theo các quy định của pháp luật; tích cực, chủ động đề xuất những nội dung chất vấn, thảo luận tại Kỳ họp thường lệ giữa năm. Đại biểu HĐND tỉnh tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND theo đúng quy định nhất là trong hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh...

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy