Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 18/7, HĐND huyện Lý Nhân tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá và quyết định: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và các vấn đề quan trọng khác.

Khai mạc kỳ họp thứ XV HĐND huyện Lý Nhân khóa XX nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND huyện Lý Nhân, 6 tháng đầu năm 2023, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự nỗ lực của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt 53,81 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.350 tỷ đồng; bằng 55,8% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 4.632 tỷ đồng; đạt 48,5% so kế hoạch năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ - thương mại đạt 3.262 tỷ đồng, đạt 55,25% kế hoạch năm.

Khai mạc kỳ họp thứ XV HĐND huyện Lý Nhân khóa XX nhiệm kỳ 20212026
Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được triển khai tích cực. Đến nay có 5 xã của huyện được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tập trung chỉ đạo, thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý quy hoạch, tạo tiền đề cho công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng; quản lý quỹ đất phát triển khu, cụm công nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35 triệu đồng/người/6 tháng; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 3,65%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định…

Khai mạc kỳ họp thứ XV HĐND huyện Lý Nhân khóa XX nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, HĐND huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các phòng ban chuyên môn huyện trong việc tổ chức các kỳ họp HĐND huyện trong năm 2023. Tiếp tục thực hiện các chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện về nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương.

Khai mạc kỳ họp thứ XV HĐND huyện Lý Nhân khóa XX nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu nghiên cứu các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp thông qua hệ thống tài liệu điện tử.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND huyện, 2 ban HĐND, Tổ đại biểu và của từng đại biểu HĐND. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phối hợp trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đổi mới nội dung, phương thức của hoạt động tiếp xúc cử tri, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Khai mạc kỳ họp thứ XV HĐND huyện Lý Nhân khóa XX nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

 Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND huyện Lý Nhân quan tâm thảo luận, xem xét tập trung một số vấn đề: Giải pháp khắc phục dứt điểm, hiệu quả những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND huyện; giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, môi trường, tài chính ngân sách, quy hoạch, xây dựng, hành lang an toàn giao thông,...

Tập trung cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023, xây dựng các nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện tập trung triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM.

Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, gắn dạy nghề với giải quyết việc làm; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương phân luồng học sinh sau THCS.

Khai mạc kỳ họp thứ XV HĐND huyện Lý Nhân khóa XX nhiệm kỳ 20212026
Toàn cảnh kỳ họp.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện để tạo sự đồng thuận của cử tri và nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các vị Đại biểu HĐND huyện tiếp tục đề cao trách nhiệm của người Đại biểu, tiếp tục giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.