HĐND huyện Bình Lục tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp thường lệ HĐND huyện đã được Thường trực HĐND huyện Bình Lục chỉ đạo thực hiện thường xuyên, cách thức tổ chức có những đổi mới, rút kinh nghiệm, đem lại những kết quả quan trọng trong hoạt động. Trong đó, có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được chỉ đạo giải quyết ngay đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của cử tri, góp phần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.

Trước các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do UBND huyện chuẩn bị, trình tại kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã giao các ban HĐND huyện chủ trì, phối hợp với các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát, khảo sát. Các nội dung trên địa bàn các xã, thị trấn, thuộc tổ đại biểu nào thì tổ đại biểu đó có trách nhiệm tổ chức giám sát, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND huyện. Đối với nội dung còn lại, các ban của HĐND huyện chịu trách nhiệm giám sát, tổng hợp chung kết quả, báo cáo Thường trực HĐND huyện để trình tại kỳ họp.

HĐND huyện Bình Lục tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri
Cử tri xã Bình Nghĩa (Bình Lục) nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh và huyện tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh, huyện cuối năm 2022. Ảnh: Thanh Hà

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của UBND, các ngành chức năng của huyện, các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn, Thường trực HĐND huyện đã trực tiếp giám sát và giao nhiệm vụ cho các ban của HĐND huyện tiến hành giám sát tại 6 cơ quan và 1 xã đối với 16 vấn đề mà cử tri quan tâm, để xác minh, làm rõ những việc đã thực hiện, việc chưa thực hiện, nguyên nhân và hướng tiếp tục thực hiện, báo cáo HĐND huyện và cử tri toàn huyện.

Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 cho thấy, các cấp, các ngành và các địa phương trong huyện đã xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện để tập trung giải quyết. Đối với vấn đề thuộc cơ chế chính sách của tỉnh, UBND huyện và các ngành chức năng đã có những văn bản đề nghị, kiến nghị, đề xuất tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu HĐND tỉnh. Quá trình giải quyết cũng như khi được Thường trực HĐND, các ban của HĐND đến giám sát, các cơ quan, đơn vị liên quan đã có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Các phần việc chưa thực hiện hoặc đang tiếp tục giải quyết đều có cam kết về mốc thời gian và giải pháp cụ thể, rõ ràng. Trong tổng số 81 ý kiến, kiến nghị của cử tri, có những nội dung cử tri đã đề nghị ở các kỳ họp trước và được UBND, các ngành chức năng trả lời, làm rõ ngay tại kỳ họp; số còn lại 16 ý kiến đã được UBND, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, thực hiện.

Cụ thể, đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, có 2 ý kiến, kiến nghị, gồm: đầu tư nâng cấp trạm bơm Chính Trồi để bảo đảm tốt việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của HTXDVNN Bình Thành, Tiêu Động. Nội dung này Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện đã tham mưu với UBND huyện có văn bản trình Sở Tài chính, UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh, Sở Tài chính chưa bố trí được nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng. Ý kiến về việc Dự án của Công ty Nam Á triển khai thu hồi đất ảnh hưởng đến hoạt động thu dịch vụ của HTX DVNN Bình Lý, ngày 26/10/2022 Công ty Nam Á đã chi trả kinh phí dịch vụ cho HTX số tiền là 15.646.000 đồng.

HĐND huyện Bình Lục tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri
Đường giao thông ở xã Tiêu Động (Bình Lục) được chỉnh trang xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Quang Huy

Đối với lĩnh vực kinh tế và hạ tầng: Có 1 ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc nâng cấp, sửa chữa tuyến ĐH06 đoạn từ kênh Chính Đông đi thôn Đôn Thư, xã Đồn Xá. Đến nay, việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này đã được thực hiện, bảo đảm êm thuận cho việc đi lại của nhân dân. Hay đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) có 03 ý kiến, kiến nghị của cử tri về chuyển đổi đất vườn, đất ao xen kẹp trong khu dân cư sang đất thổ cư để nhân dân làm nhà ở. Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013; ngày 11/8/2022 Phòng TN&MT đã tham mưu với UBND huyện ban hành Văn bản số 759/UBND-TNMT về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023, trong đó có nội dung đăng ký nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Như vậy, các hộ có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn, đất ao sang đất ở, các hộ liên hệ với UBND xã hoặc Phòng TN&MT huyện để được hướng dẫn thực hiện theo quy định. Hiện nay Phòng TN&MT chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị chuyển đổi.

Ý kiến về việc đề nghị cấp có thẩm quyền cho triển khai đấu giá đất tại xã Bình Nghĩa. Nội dung này Phòng TN&MT huyện tiếp tục tham mưu với UBND huyện đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm ban hành quyết định phê duyệt giá đất để đấu giá theo quy định của pháp luật. Ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước đầu vào trên kênh Đông chảy về thôn Tiên Lý, xã Đồn Xá làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trước ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp thuỷ nông huyện phối hợp với UBND các xã dọc kênh Đông dọn vệ sinh kênh mương, vớt rác. Đến nay, cơ bản rác thải trên kênh Đông đã được trục vớt, vận chuyển xử lý theo quy định. Lĩnh vực điện lực có 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc cho thay cột điện mới thay thế cột cũ đã xuống cấp tại thôn An Cao, xã An Đổ; khu vực nhà ông Vui xóm 3 thôn An Bài, khu vực xóm Bạch Xa, thôn Nội 2, vị trí cổng Chùa Nội, hệ thống dây dẫn khu vực dân cư xóm Giếng Bóng, thôn Nội 1, xã Đồng Du, Điện lực Bình Lục cũng đã có văn bản trả lời trong tháng 11/2022 sẽ thi công xong các phần việc mà cử tri xã An Đổ và xã Đồng Du đề nghị…

Nhìn chung, với sự đôn đốc, giám sát sát sao của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị trong huyện, phần lớn ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết kịp thời. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát được chú trọng; đã đề ra các giải pháp giải quyết theo thứ tự ưu tiên đối với những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tế cử tri kiến nghị. Kết quả này đã góp phần từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, thông qua giám sát cũng cho thấy việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã còn chậm, có những ý kiến, kiến nghị giải quyết chưa dứt điểm. Một số văn bản trả lời còn chưa sát nội dung cử tri kiến nghị hoặc chưa giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri hiểu, chia sẻ, nên chưa nhận được sự đồng tình của cử tri. Chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số cơ quan, đơn vị còn có hạn chế nhất định, chưa nêu đầy đủ thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả giải quyết; chưa đưa ra lộ trình cụ thể, phương hướng giải quyết. Một số UBND xã trong thẩm quyền giải quyết của mình nhưng lại đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây bức xúc cho nhân dân. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết; khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau hội nghị tiếp xúc cử tri; nhất là những nội dung kiến nghị, bức xúc kéo dài; chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị để trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp, trong đó tập trung chỉ đạo, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri như: tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sạch nông thôn, đơn thư khiếu nại tố cáo...

Đồng chí Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục cho biết: Với quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện, Thường trực HĐND huyện tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện trong việc tiếp nhận, tổng hợp, trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, tạo điều kiện để cử tri và nhân dân theo dõi kết quả tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đã trả lời và hứa tại kỳ họp.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy