Khơi dậy lòng tự hào của quê hương về giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa-xã hội; đặc biệt chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh nói riêng cũng như nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc mới đây, làm cho văn hóa thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", "soi đường cho quốc dân đi". 

Khơi dậy lòng tự hào của quê hương về giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 24/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi, có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương,...

Tại buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư hoan nghênh, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được trong 25 năm qua kể từ khi tái lập tỉnh, nhất là năm 2021. 

Tổng Bí thư nêu rõ, Bắc Ninh-Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; là phên dậu phía bắc của kinh thành Thăng Long, Đông Đô-Hà Nội; có Luy Lâu từng là trung tâm chính trị, kinh tế-thương mại, văn hóa-tôn giáo và cổ xưa nhất của Việt Nam; nơi phát tích của Vương triều Lý-triều đại khai mở, phát triển nền văn minh Đại Việt; có nhiều di tích, danh nhân, chiến công chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc. 

Bắc Ninh còn là nơi du nhập đầu tiên của Phật Giáo Việt Nam và trở thành trung tâm Phật Giáo lớn nhất của cả nước; quê hương của 1589 di tích lịch sử, văn hóa (13 nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia; 4 di tích quốc gia đặc biệt). Trong dòng chảy của nền văn minh Sông Hồng, Kinh Bắc đã sáng tạo nên một kho tàng các di sản văn hóa đặc sắc; vùng đất trăm nghề với những nghệ nhân vô cùng khéo léo, được mệnh danh là xứ sở của lễ hội dân gian truyền thống, đặc biệt là dân ca Quan họ với những làn điệu mượt mà, đằm thắm, say đắm lòng người, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; thể hiện sự hội tụ và kết tinh sinh động, đa dạng các giá trị văn hóa tinh thần và những tài sản quý báu, chứa đựng và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc ở vùng đất và con người "xứ Kinh Bắc",...

Tổng Bí thư cho rằng, cách đây 25 năm, khi mới tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông nghiệp, cơ sở hạ tầng khó khăn, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương và các tỉnh bạn; sự đồng lòng, sáng tạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đến nay, Bắc Ninh cơ bản đã trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2022 và những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19; đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặt ra nhiều vấn đề mới. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch đã đề ra, đồng chí mong muốn Bắc Ninh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: 

Một là, tiếp tục phát huy thật tốt truyền thống của quê hương, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Bắc Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước; không ngừng tăng cường, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ các cấp, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì sự phát triển của quê hương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị, tạo bước phát triển mới của Đảng bộ về trí tuệ, bản lĩnh chính trị để Đảng "thực sự là đạo đức, là văn minh", gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh.

Hai là, tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc thời cơ, thuận lợi cần phải nắm bắt, phát huy; những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được. Đảng bộ tỉnh cần khẩn trương rà soát những việc đã làm được, những việc chưa làm được, để từ đó, cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn, phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; "Kế hoạch 1 phần, biện pháp phải 2 phần và quyết tâm phải 3 phần, có như thế mới có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch"; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa Bắc Ninh tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, phấn đấu đến trước năm 2030, trở thành thành phố có công nghiệp phát triển, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, giàu bản sắc, phấn đấu là một trong những tỉnh đi đầu về chất lượng cuộc sống và sự hưởng thụ của nhân dân.

Ba là, phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa-xã hội; đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh nói riêng cũng như nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc mới đây, làm cho văn hóa thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", "soi đường cho quốc dân đi". Khơi dậy lòng tự hào của quê ta về truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc. 

Tổng Bí thư lưu ý, cùng với sự phát triển kinh tế, cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đối với những người có công với nước, những hộ nghèo, người lao động mất việc làm, không có thu nhập vì dịch bệnh; quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ và khám, chữa bệnh cho nhân dân từ cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Bốn là, thường xuyên chăm lo, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chú trọng công tác nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở; phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Tổng Bí thư đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm, tạo mọi điều kiện để các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, lao động và toàn dân vui Xuân đón Tết Nhâm Dần sắp tới thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng; với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng với ý chí vươn lên phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển bền vững, theo hướng văn minh, dân tộc, hiện đại,...

Thay mặt lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Tổng Bí thư những thành tựu phát triển của tỉnh sau 25 năm tái lập; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy báo cáo một số vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội mà Tổng Bí thư quan tâm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã cụ thể hóa thành 27 chương trình trọng tâm; xây dựng, ban hành thực hiện nhiều đề án về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, về công tác dân vận... 

Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 133.609 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2020. Thu hút đầu tư nước ngoài cấp mới 131 dự án, tổng vốn 1,2 tỷ USD; cấp mới đăng ký đầu tư 58 dự án trong nước với tổng vốn 22,64 nghìn tỷ đồng; lập mới 2.334 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 28,62 tỷ đồng… Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, an sinh xã hội đạt nhiều thành tích đáng khích lệ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15% theo chuẩn mới. Trong phòng, chống đại dịch Covid-19, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả với nhiều giải pháp linh hoạt như: 1 cung đường 2 điểm đến; 3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm; Tổ phản ứng nhanh 3 nhất với phương châm tư vấn, hiệu quả, giải quyết nhanh, chống dịch an toàn nhất. Tỉnh được Trung ương đánh giá là điểm sáng trong toàn quốc về đại dịch này. 

*Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đã đến dâng hương tại Đền Lý Thái Tổ (Đền Đô); nói chuyện thân mật với các nghệ nhân vẽ tranh Đông Hồ và nhân dân phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn.

Bắc Văn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.