Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng

Sáng 9/11, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo. Dự hội nghị có đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực cùng các thành viên Ban chỉ đạo.

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30NQTW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng
Quang cảnh hội nghị.

Nghị quyết số 30-NQ/TW xác định rõ quan điểm: Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững Vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu đến năm 2045, đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới; trung tâm hàng đầu của cả nước về văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Người dân có thu nhập cao, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Các tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Đối với tỉnh Hà Nam, các nhiệm vụ Bộ Chính trị đề ra cho tỉnh tại Nghị quyết 30-NQ/TW là: phát triển Khu công nghệ cao Hà Nam, tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ sinh học, xây dựng và phát triển các khu, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW tại Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2022, trong đó đã xác định nhiệm vụ của tỉnh Hà Nam tập trung ưu tiên đầu tư Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tăng cường liên kết vùng trong bảo tồn, khai thác bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học của các khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thiên nhiên cấp quốc gia (Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vọoc mông trắng Kim Bảng).

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30NQTW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết. Theo đó, để thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2022 của Chính phủ, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023 và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/7/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng đó, BTV Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo (tại Quyết định số 737-QĐ/TU ngày 28/7/2023) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 và Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023 của BTV Tỉnh ủy để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện. Sau một năm thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay, tỉnh đã và đang thực hiện một số nội dung: hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận quần thể danh thắng Tam Chúc là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; thành lập Khu Công nghệ cao.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, và thống nhất thông qua Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo.

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30NQTW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng
Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng nói chung và của tỉnh Hà Nam nói riêng; góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Các nhiệm vụ Bộ Chính trị đã đề ra tại Nghị quyết 30-NQ/TW đối với tỉnh Hà Nam hết sức nặng nề. Để thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết 30-NQ/TW và Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/7/2023 của BTV Tỉnh ủy đề ra, Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, tài liệu báo cáo BTV Tỉnh ủy để kịp thời bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết 30-NQ/TW và Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/7/2023 của BTV Tỉnh ủy.

Tổng hợp, đề xuất lộ trình, khối lượng công việc cụ thể để triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh; phê duyệt Đề án thành lập Khu công nghệ cao và Kết luận của BTV Tỉnh ủy về xây dựng Đề án công nhận quần thể danh thắng Tam Chúc là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng). Đồng thời, có các giải pháp để thực hiện việc liên kết vùng đạt kết quả, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo sau hội nghị này, bám sát quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; định kỳ và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo để xem xét, xử lý kịp thời. Văn phòng UBND tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW và định kỳ tổng hợp báo cáo, tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định.                                                           

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.