Viên chức ở ngành nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ?

Bạn đọc ở TP. HCM gửi câu hỏi đến Báo: Theo quy định mới công chức, viên chức ở ngành nào sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ?

Viên chức ở ngành nào được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ
Các Bộ ngành liên tục ban hành các thông tư bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ đối với công chức, viên chức.

Theo đó, các Bộ ngành liên tục ban hành các thông tư mới về tiêu chuẩn công chức, viên chức và các văn bản theo hướng bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ đối với công chức, viên chức, những quy định mới có hiệu lực từ tháng 8 tới.

Thông tư số: 02/2022/TT-BVHTTDL, ngày 01/7/2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành sẽ có hiệu lực vào 15/8. Thông tư này quy định mới về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Tại Chương II tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Thông tư cũng bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ đối với viên chức ngành thư viện thay vào đó là yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

Thông tư số: 03/2022/TT-BVHTTDL, ngày 07/07/2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành sẽ có hiệu lực vào ngày 25/8. Thông tư này quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở có hiệu lực từ .

Trong đó, Thông tư này đã bãi bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ đối với viên chức ngành này, thay vào đó là yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/8.

Thông tư này cũng bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ đối với viên chức ngành văn thư, thay vào đó là yêu cầu: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư 07/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 46/2017/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/8.

Thông tư này bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ đối với viên chức ngành này, thay vào đó là yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư 08/2022/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Theo đó, từ 15/8 bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ đối với viên chức thuộc ngành này, thay vào đó là yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm./.

ĐCS

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.