Thực hiện Quyết định 2732 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đến nay Công an tỉnh đã hoàn thành triển khai việc điều động, bố trí, sắp xếp 269 cán bộ, chiến sỹ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ở 89/89 xã, thị trấn trong tỉnh (đạt 100%). Những cán bộ, chiến sỹ được lựa chọn điều động về đảm nhận chức danh công an xã đều đã qua đào tạo cơ bản cũng như thực tiễn công tác ở các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố.

Công an xã Nhân Nghĩa (Lý Nhân) giải quyết TTHC cho người dân.

Theo đánh giá bước đầu, hầu hết cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn đều chủ động khắc phục khó khăn, phát huy trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Cùng đó, nhanh chóng tiếp nhận, xử lý và hướng dẫn giải quyết dứt điểm các thủ tục về quản lý hành chính cho nhân dân thuộc phạm vi phụ trách, tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. 

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã, thị trấn đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở, phối hợp với lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng, góp phần đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng ngừa dịch bệnh ở từng địa bàn.

Lê Mai