Đoàn đã đến kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản tại Công ty TNHH Việt Ngọc, Công ty TNHH khai thác đá Trường Sơn và Công ty cổ phần Vinh Nguyên.

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp phản ánh về công tác quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước có gây phiền hà đối với doanh nghiệp; nêu những khó khăn đang gặp phải và kiến nghị, đề xuất với tỉnh xung quanh hoạt động khai thác khoáng sản ở địa phương.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem thiết kế bản vẽ thi công của Công ty TNHH Việt Ngọc.

Đại diện các doanh nghiệp thẳng thắn bày tỏ thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình sản xuất hiện nay. Về thuận lợi, đó là doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp hiện đã đầu tư khá đồng bộ dây chuyền thiết bị sản xuất; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước; quan tâm công tác bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên thực tế vẫn còn tình trạng doanh nghiệp khai thác vượt mốc, vượt cốt và vượt công suất. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh ban hành quy chế tạo điều kiện thuận lợi trong sử dụng cảng dùng chung...

Sau khi nghe các doanh nghiệp báo cáo, đồng chí Trương Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định về sản xuất kinh doanh. Đã thực hiện nộp thuế, phí theo quy định; quan tâm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, đo mỏ đều đặn hàng năm...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Doanh nghiệp phát triển sản xuất phải đi đôi với đảm bảo an toàn về môi trường, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Đối với việc khai thác vượt mốc, vượt cốt nền các cơ quan chuyên môn cần kiểm soát chặt chẽ, các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm. Việc chuyên chở vật liệu từ nơi sản xuất ra cảng, vận chuyển đi các nơi cần tuân thủ chặt chẽ quy định, không chở quá tải gây mất an toàn cho lái xe, doanh nghiệp và làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Thanh Bình