Đông đảo các doanh nghiệp tham dự hội nghị 

Theo đánh giá tại hội nghị, quá trình thực thi pháp luật về lao động thời gian qua trên địa bàn tỉnh, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp vi phạm các quy định về pháp luật lao động như: chế độ tiền lương, giờ làm việc, chưa xây dựng định mức lao động, không khám sức khỏe định kỳ, nhiều doanh nghiệp trốn đóng BHXH, nợ đọng BHXH, không tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động...

Nguyên nhân chính do  nhận thức về pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động chưa đầy đủ; quy định của pháp luật còn có nội dung chưa cụ thể, chưa rõ ràng dẫn đến cách hiểu và thực hiện khác nhau, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Hội nghị đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về lao động để phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao sức cạnh tranh đảm bảo cho doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển trong quá trình hội nhập. Đại diện ngành chức năng đã giải đáp các ý kiến, đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, bảo đảm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong thực hiện pháp luật về lao động.

Giang Nam