Một góc thị trấn Vĩnh Trụ (Lý Nhân). Ảnh: Thế Trang

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Hà Nam cho biết: Bám sát kế hoạch chỉ đạo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 07 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch vụ, với phương châm đồng hành với doanh nghiệp, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Hà Nam đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng cho vay phát triển kinh tế nói chung và phát triển thương mại dịch vụ nói riêng. Trong đó, Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp bảo đảm cung cấp kịp thời nhu cầu vay vốn chính đáng của doanh nghiệp, góp phần để doanh nghiệp tăng năng suất, sản lượng hàng hóa bán ra thị trường, thúc đẩy thương mại dịch vụ của tỉnh ngày càng phát triển.

Bà Dương Thị Hương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Kamuri Việt Nam (KCN Châu Sơn) cho biết: Công ty sử dụng dịch vụ tín dụng trọn gói tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Hà Nam đã giúp chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều vì không phải lo nguồn vốn kinh doanh. Mỗi tháng công ty sản xuất, tiêu thụ từ 4-5 triệu sản phẩm sang thị trường Nhật Bản. Công ty tự hào có đóng góp một phần nhỏ bé vào kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.

Sau hai năm tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, hoạt động ngân hàng trên địa bàn nói chung và công tác đầu tư tín dụng đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ nói riêng đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Về thực hiện Nghị quyết số 07, doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm đạt 4.254 tỷ đồng; dư nợ cho vay lĩnh vực thương mại - dịch vụ đạt 5.968 tỷ đồng, với 8.769 khách hàng còn dư nợ. Cơ cấu đầu tư tín dụng lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm trên 25% tổng dư nợ tín dụng toàn địa bàn, hỗ trợ hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Sản xuất bao bì xuất khẩu tại Công ty cổ phần Kamuri Việt Nam (KCN Châu Sơn).

Thực hiện Nghị quyết 07, Chi nhánh NHNN tỉnh đã tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, hiệp hội chủ động nắm bắt, giải trình kịp thời các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, Chi nhánh NHNN tỉnh xây dựng văn bản gửi các cơ quan, đơn vị để trao đổi, cung cấp thông tin về các doanh nghiệp, cá nhân có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi nhưng đang gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng; từ đó chỉ đạo các TCTD tiếp cận, thẩm định, xem xét giải quyết nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền nên số lượng phản ánh kiến nghị của cử tri liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn đã giảm nhiều so với trước, tạo lòng tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân sử dụng vốn ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh cho biết: Qua hai năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025, hoạt động ngân hàng trên địa bàn duy trì sự ổn định, an toàn, hiệu quả. Toàn ngành đã tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thanh toán và nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh nói chung và phát triển thương mại, dịch vụ nói riêng. Chất lượng tín dụng được bảo đảm; cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và định hướng phát triển của tỉnh.

Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 07, trong thời gian tới, Chi nhánh NHNN tỉnh tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng với khách hàng; triển khai các gói tín dụng với lãi suất hợp lý, phù hợp với đặc thù của từng nhóm khách hàng, đổi mới, đơn giản hóa quy trình, thủ tục vay vốn để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc cung cấp thông tin nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.

Đặc biệt, Chi nhánh NHNN tỉnh chỉ đạo các TCTD chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho vay đối với ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam, hỗ trợ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ của tỉnh phát triển hiệu quả, bền vững.                     

Thanh Bình