Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Hà Nam chủ yếu là sản xuất thiết bị điện, điện tử, cơ khí... hoạt động ngày càng ổn định, hiệu quả và có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Năm 2017, giá trị sản xuất của doanh nghiệp Hàn Quốc đạt 14.267 tỷ đồng, quý I/2018 đạt 4.093 tỷ đồng, chiếm 30,7% và 30% giá trị sản xuất của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn toàn tỉnh.

Sản xuất hiệu quả, các doanh nghiệp Hàn Quốc bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và đóng góp cho ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Năm 2017, các doanh nghiệp nộp ngân sách 217 tỷ đồng, chiếm 11% tổng số tiền nộp ngân sách của các doanh nghiệp FDI và tăng 129% so với năm 2016. Cũng con số này trong quý I/2018 là 136 tỷ đồng, chiếm 21% tổng số tiền nộp ngân sách của các doanh nghiệp FDI và tăng 456% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất hàng điện tử dân dụng tại Công ty TNHH Annam Electronics Việt Nam (KCN Đồng Văn II, Duy Tiên).

Ông Trần Xuân Dưỡng, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết: Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển của các KCN và kinh tế-xã hội của tỉnh. Những đóng góp này thể hiện rất rõ trên các chỉ tiêu như sự gia tăng của các dự án đầu tư, tổng doanh thu, giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp vào ngân sách, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Trong số 111 dự án có 13 dự án đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc tỉnh Gyeonggi-do và có nhiều công ty lớn như: Seoul Semiconductor, KMW, Wooyoung, Cu-Tech, chiếm xấp xỉ 50% tổng số vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Cũng theo ông Trần Xuân Dưỡng, hiện nay, tất cả 13 doanh nghiệp của tỉnh Gyeonggi-do đang hoạt động sản xuất ổn định. Trong đó, có 08 doanh nghiệp hoạt động theo hình thức doanh nghiệp chế xuất. Các dự án đều là những dự án thuộc ngành công nghiệp phụ trợ phù hợp với định hướng thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh.

Đánh giá chung của các ngành chức năng cho thấy doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Hà Nam tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật: Từ thực hiện quy định về đầu tư, xây dựng; quy định bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp; bảo đảm đầy đủ chế độ lương, thưởng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi cho người lao động... Tính đến hết quý I/2018, doanh nghiệp Hàn Quốc tạo việc làm cho 24.991 người, chiếm 54,8% tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh và chiếm 43% tổng số lao động trong các KCN.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nam với các địa phương của Hàn Quốc, tỉnh thành lập Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Hàn Quốc có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ thu hút đầu tư trực tiếp từ Hàn Quốc vào địa bàn tỉnh và là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan tới thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thanh Bình