Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2017, cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, cấp ủy, ban thường vụ (BTV) cấp ủy, các tổ chức đảng (TCĐ) trong huyện đặc biệt quan tâm thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát (KTGS). Năm qua, BTV Huyện ủy đã tiến hành 4 cuộc KT với 25 lượt TCĐ, 3 cuộc GS chuyên đề đối với 13 TCĐ, 56 cấp ủy viên. UBKT Huyện ủy KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 TCĐ, 22 đảng viên (ĐV); KT việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đối với 8 TCĐ; giải quyết tố cáo đối với 2 cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý. Công tác lãnh đạo chính quyền, MTTQ, đoàn thể thực hiện toàn diện, sâu sát, kịp thời, có nhiều đổi mới. Năm 2017, toàn đảng bộ huyện có trên 78% tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đạt trong sạch vững mạnh (TSVM). Về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Huyện ủy Thanh Liêm đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/16 chỉ tiêu KT-XH so với KH đề ra. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bước đầu đạt hiệu quả tích cực như: chủ trương tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dự án chăn nuôi bò sữa tại xã Thanh Nguyên; cải cách hành chính (CCHC).

Năm 2018, Thanh Liêm phấn đấu trên 80% số TCCSĐ đạt TSVM, đồng thời phấn đấu đưa mức thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,42%; phấn đấu đạt huyện NTM. Để đạt được những chỉ tiêu trên, công tác xây dựng Đảng của huyện được xác định: Tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, ĐV; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác KTGS; đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện NTM. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng; có giải pháp thực hiện tốt 5 nghị quyết chuyên đề của tỉnh; đánh giá, nhân rộng các mô hình phát triển KT-XH hiệu quả. Quan tâm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, chú trọng bảo vệ môi trường. Giữ vững và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản, công tác thanh tra, kiểm tra về một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Chủ động nắm chắc tình hình gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, CCHC, tiếp dân, giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của công dân. Chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn; tổ chức sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Tại hội nghị, Huyện ủy Thanh Liêm đã tổ chức quán triệt Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý ĐV vi phạm; khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Nguyễn Hằng