Xã Liêm Cần phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Liêm tuyên truyền chính sách pháp luật về vay vốn phát triển sản xuất đến các hộ dân trên địa bàn.

Với phương châm: bám sát cơ sở, nắm bắt, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được huyện Thanh Liêm triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo đó, mỗi ngành, địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để xây dựng mô hình dân vận khéo, trong đó tập trung vào những vấn đề mới, khó mà thực tiễn đang đặt ra. Đồng thời, thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi mô hình theo từng giai đoạn, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng.

Nhờ vậy, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu, được tiếp nối, nhân rộng, lan tỏa, thu hút sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân; huy động tốt tiềm năng, nội lực trong dân để đầu tư xây dựng hạ tầng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng NTM.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Chánh Văn phòng Huyện ủy Thanh Liêm cho biết: Mấu chốt của phong trào "Dân vận khéo" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Vì vậy, đối với mỗi mô hình đăng ký thực hiện luôn được các địa phương, đơn vị lựa chọn kỹ, có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả rõ rệt, đã tạo niềm tin, thu hút đông đảo nhân dân cùng tham gia.

Điển hình như phong trào dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Với 87 dự án GPMB, thu hồi 371 ha, 6.722 hộ dân ở các xã trên địa bàn bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều công trình quan trọng như: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A; đường mới Phủ Lý - Mỹ Lộc; Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở II, xi măng Xuân Thành...

Xác định đây sẽ là bước đột phá trong phát triển KT- XH, nâng cao thu nhập cho người dân, Huyện ủy đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giúp nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về GPMB. Các tổ chức đoàn thể giúp đỡ những hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách tháo dỡ, vận chuyển tài sản, cây cối trên đất; công khai minh bạch các thủ tục, chế độ, chính sách liên quan đến kiểm kê, bồi thường GPMB.

Mọi thắc mắc của người dân được cán bộ, đảng viên lắng nghe, giải thích và đề xuất giải pháp giải quyết "thấu tình, đạt lý", bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân, được hầu hết người dân đồng thuận, nhất trí cao. Đến nay, huyện đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ 67 dự án.

Nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, phong trào "Dân vận khéo" gắn với học và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được huyện triển khai thành công ở việc nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Đặc biệt, nhiều địa phương, đơn vị đã tập trung đi sâu vào khắc phục tồn tại, hạn chế tìm cách tháo gỡ "điểm nghẽn" mà trọng tâm là đổi mới nội dung, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân.

Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, trưởng các ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào, thì trực tiếp trả lời, giải đáp thỏa đáng cho người dân. Riêng những kiến nghị, đề xuất không thuộc thẩm quyền, có tính chất phức tạp, đã được huyện tổng hợp, chuyển ngành chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Thanh Liêm tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị đối với công tác dân vận; thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung của phong trào thi đua dân vận khéo trên các lĩnh vực, tập trung vào những việc khó, việc mới phát sinh ở cơ sở. Cùng với đó, thường xuyên xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" một cách thiết thực, hiệu quả.

Lê Mai