Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Phủ Lý năm 2016. Ảnh: Uyên Chu

Hiện toàn tỉnh có 221 nhà thờ, 22 nhà nguyện, 16 nhà dòng với 44 chức sắc, 155 nữ tu và trên 27 nghìn hộ công giáo. Nhiệm kỳ qua (2010-2017), trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đồng bào công giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường hướng "Giáo hội gắn bó với dân tộc, phục vụ hạnh phúc của đồng bào" theo tinh thần thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa đạo và đời; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con giáo dân, tham mưu, đề xuất với chính quyền các cấp, giải quyết thấu đáo những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội cũng như tín ngưỡng của đồng bào công giáo. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động thi đua yêu nước; vận động giáo dân phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước nói chung và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nói riêng.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu quan trọng trong công cuộc CNH-HĐH đất nước của toàn dân, nhiệm kỳ qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng; trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của các chức sắc, chức việc trong việc vận động nhân dân trong các giáo xứ, giáo hội tham gia. Từ đó, đã tạo nên phong trào thi đua rộng khắp trong toàn tỉnh. Nhiều gia đình giáo dân đã gương mẫu đi đầu trong việc dịch tường, dịch giậu, hiến đất làm đường giao thông nông thôn (GTNT), đường trục chính nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng.

Tiêu biểu trong phong trào này phải kể đến các gia đình ông Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Xuân Tường, Vũ Mạnh Tiến ở giáo xứ Sở Kiện (thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm), giáo họ ở xóm 3 Tâng (Thanh Hương, Thanh Liêm), giáo họ xứ Phú Đa (Công Lý, Lý Nhân) và giáo họ Mạc Thượng ở Duy Tiên. Đến nay, đồng bào công giáo toàn tỉnh đã hiến được 1.500m2 đất thổ cư để phục vụ làm đường giao thông thôn, xóm; 17.000m2 đất nông nghiệp để làm kênh mương nội đồng.

Với những nỗ lực trên, đồng bào công giáo các địa phương trong tỉnh đã có những đóng góp không nhỏ vào kết quả chương trình xây dựng NTM của tỉnh đến năm 2016. Nhiều giáo họ đã được biểu dương như: giáo họ Mạc Nội (Công Lý, Lý Nhân), giáo họ xứ Đại Phú (Lê Hồ, Kim Bảng), giáo họ xứ Động Linh (Duy Tiên), giáo họ xứ Kim Thanh (Kim Bình, TP. Phủ Lý) và giáo họ xứ An Phú (Thanh Liêm)…

Có thể khẳng định, chương trình xây dựng NTM của tỉnh những năm qua đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư ngày càng khang trang, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; đời sống của nhân dân trong tỉnh nói chung, của đồng bào công giáo nói riêng nhờ đó đã được cải thiện đáng kể.

Nhiều mô hình làm kinh tế của đồng bào công giáo đã phát huy được hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch như: Mô hình kinh tế trang trại ở thôn Yên Hoà (xã Mộc Bắc, Duy Tiên), Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý (TP. Phủ Lý), Công ty TNHH Tân Thuỷ…, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương.

Tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào công giáo vì thế cũng giảm mạnh từ 7% năm 2010 xuống còn 2,5% năm 2016, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm trên 70%. Đó chính là động lực, là điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong sinh hoạt đạo, đời; xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh và tiến bộ.

Với sự đóng góp tích cực của bà con giáo dân, tuyến đường thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam (Duy Tiên) ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Nhân Nghĩa

Nhìn lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự nỗ lực của đồng bào công giáo ở các địa phương trong những năm qua, có thể khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của đồng bào công giáo đối với sự phát triển chung của tỉnh Hà Nam. Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đồng bào công giáo Hà Nam cùng đồng bào công giáo cả nước tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đoàn Đức Thuận (Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam)