Trong thời gian 1 ngày (12/6), cán bộ, chiến sĩ DQTV thực hành kiểm tra các nội dung: nhận thức chính trị; điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; ném lựu đạn xa trúng hướng; kiểm tra bắn bài 1 súng tiểu liên AK trên máy bắn tập; tháo lắp súng trường CKC.

Kiểm tra tháo lắp súng trường CKC đối với lực lượng DQTV thành phố.

Với sự chuẩn bị tích cực, tinh thần học tập, thục luyện nghiêm túc lực lượng DQTV thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Kết quả đánh giá: nhận thức chính trị 100% quân số đạt yêu cầu (87,5% khá giỏi); nội dung quân sự chung: 100% đạt yêu cầu (trên 78% khá giỏi). Quá trình kiểm tra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Thông qua công tác kiểm tra giúp Ban CHQS thành phố Phủ Lý đánh giá đúng thực chất kết quả công tác xây dựng lực lượng, chất lượng huấn luyện, trình độ nhận thức, khả năng thao tác, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị của lực lượng DQTV.

Cùng đó, kịp thời rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, nâng cao chất lượng huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phương Dung