Đến dự họp báo có đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo... Đồng chí Trần Đức Thuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì họp báo.

Đồng chí Trần Đức Thuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì họp báo.

Báo cáo của UBND tỉnh nêu rõ: Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá SS 2010) quý I của tỉnh ước đạt 2.004,1 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.763,318 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán Trung ương giao. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 6.370 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KT-XH quý I vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Giá trị sản xuất nông nghiệp giảm so với cùng kỳ; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đất đai, môi trường, chất lượng nước sạch còn nhiều bất cập; công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn; một số doanh nghiệp có tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động chưa cao...

Tại hội nghị, câu hỏi của các cơ quan báo chí tập trung vào các nội dung: Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019; Vấn đề xử lý rác thải môi trường nông thôn; Hiệu quả một số dự án, đề án nông nghiệp nông thôn hiện đang triển khai thực hiện; Tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch và lộ trình tự chủ về ngân sách của tỉnh...

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí.

Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan báo chí, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trả lời chi tiết, cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến nội dung từng câu hỏi tới các cơ quan báo chí.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh khẳng định: Tuy là đầu tiên tổ chức nhưng buổi họp báo đã đảm bảo được đầy đủ nội dung, yêu cầu đề ra. Thông qua họp báo, những câu hỏi của cơ quan báo chí được ngành chức năng trả lời cụ thể, rõ ràng góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Phạm Hiền