6 tháng đầu năm, phong trào thi đua của Khối thi đua các huyện, thành phố tiếp tục có bước chuyển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, các huyện, thành phố đã tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, hướng nội dung vào việc huy động tối đa các nguồn lực của từng địa phương phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới, chú trọng khen thưởng các đơn vị có quy mô nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, công tác.

6 tháng đầu năm, toàn Khối đã có 5 tập thể; 7 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 2 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 3 tập thể, 10 cá nhân được Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, được tặng giấy khen và danh hiệu lao động tiên tiến…

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Khối thi đua các huyện, thành phố đã thảo luận, thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác TĐKT; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với  những nội dung và biện pháp cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  và nhiệm vụ chính trị được giao gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua chung của tỉnh phát triển sâu rộng, bền vững và đạt hiệu quả cao…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Khối thi đua các huyện, thành phố trong 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ công tác TĐKT 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT các huyện, thành phố phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, làm tốt công tác đánh giá kết quả thi đua cũng như việc xét khen thưởng.

Các huyện, thành phố trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tập trung rà soát lại các chỉ tiêu đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, đặc biệt tập trung vào việc hoàn thành chỉ tiêu về kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2018 (nhất là chỉ tiêu về thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới).

Riêng thành phố Phủ Lý, tập trung vào việc xây dựng đô thị loại II, trực thuộc tỉnh. Về phát động các phong trào thi đua, các huyện, thành phố cần linh hoạt hơn để tạo động lực thực hiện có hiệu quả…   

Các đại biểu Khối thi đua các huyện, thành phố thăm quan mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân.

Trước đó, các đại biểu đại diện cho các huyện, thành phố trong Khối đã đi thăm quan mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân./.

Thu Thảo