Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông &Vận tải, Tài nguyên & Môi trường, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm, Lý Nhân, Bình Lục…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Quý I/2018, Ban Chấp hành, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tình hình kinh tế -xã hội (KT-XH) cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá SS 2010) ước đạt 2.004,1 tỷ đồng, đạt 25,8% kế hoạch năm. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư duy trì kết quả khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 532 triệu USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ, đạt 25,7% kế hoạch năm. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới …

Bên cạnh kết quả đạt được, trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nghị quyết, kết luận, chủ trương, chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu quyết liệt, tiến độ, hiệu quả còn hạn chế. Công tác chỉ đạo nắm, dự báo tình hình ở một số lĩnh vực có lúc còn chưa kịp thời. Tiến độ đầu tư nhiều dự án còn chậm, đặc biệt là các dự án thuộc Khu Y tế chất lượng cao, Khu Đại học Nam Cao, Khu Du lịch Tam Chúc. Giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đơn thư khiếu nại tố cáo … còn diễn biến phức tạp.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế quý II/2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các Kết luận của BTV Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lúa mùa và rau màu vụ xuân. Nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển…

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo báo cáo trình tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Theo báo cáo về tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án phát triển đô thị trên địa bàn các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày tại hội nghị: Địa bàn huyện Lý Nhân có 5 dự án (tổng diện tích khoảng 49,81ha), Bình Lục 2 dự án (tổng diện tích khoảng 53,50ha), Thanh Liêm 9 dự án (tổng diện khoảng 296,99ha).

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, các nhà đầu tư, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị, từ đó tạo sự đồng thuận trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhanh gọn các vướng mắc và thủ tục liên quan, đáp ứng tiến độ của các dự án phát triển đô thị. Một số dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị, khu nhà ở đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, góp phần cải tạo, chỉnh trang, giảm mật độ dân cư đối với các khu đô thị hiện hữu.

Đánh giá kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế đó là: Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Hầu hết các dự án đều chậm so với tiến độ được phê duyệt. Hệ thống hạ tầng xã hội vườn hoa, cây xanh …trong các khu đô thị chưa được chủ đầu tư quan tâm, đầu tư đồng bộ …

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo đầu tư xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm.

Ý kiến của các đại biểu dự hội nghị đóng góp vào nội dung này tập trung vào vấn đề: Còn khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; hầu hết các dự án đều chậm tiến độ; cần rà soát lại quy hoạch chung, rà soát lại các thủ tục chấp thuận đầu tư, đánh giá việc quản lý quy hoạch chi tiết, đánh giá về cơ chế đầu tư, quản lý chất lượng, tiến độ các dự án …

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Khang đề nghị: Qua thực tiễn, cụ thể các dự án đã báo cáo cần làm rõ các nội dung từ việc chấp thuận chủ trương, thời gian tiến độ thực hiện ... Trong quá trình thực hiện có gì cần điều chỉnh so với ban đầu (từ quy hoạch chung, tới quy hoạch chi tiết, việc lựa chọn nhà đầu tư, cơ chế đầu tư, chất lượng tiến độ, quyết toán …), có gì cần kiến nghị, đề xuất phải kiến nghị, đề xuất rõ ràng. Trên cơ sở thực hiện, đánh giá thuận lợi, khó khăn, chỉ rõ vướng mắc, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng (trong quản lý, lựa chọn nhà đầu tư, quản lý chất lượng tiến độ, thủ tục giao đất…), tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần điều chỉnh bổ sung báo cáo đầy đủ, cụ thể.

P.Hiền