Đại diện lãnh đạo Báo đảng bộ các tỉnh, thành tham dự hội thảo.

Với chủ đề “Tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội, nâng cao tính chiến đấu của Báo Đảng địa phương”, báo cáo đề dẫn và các báo cáo tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm: Phương pháp tiếp cận thông tin, lấy tư liệu, nhận diện chính xác những quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để có biện pháp đấu tranh kịp thời, phù hợp; Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm; Đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội; Kinh nghiệm tuyên truyền, cổ vũ những nhân tố mới, ủng hộ cái đúng, cái tốt, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; Những vấn đề về rèn luyện bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm Báo Đảng để đấu tranh với các quan điểm sai trái, tiêu cực xã hội; Thực tiễn và giải pháp tuyên truyền giải quyết vấn đề dư luận bức xúc; Thuận lợi, khó khăn của Báo Đảng trong đấu tranh với những quan điểm sai trái, những tiêu cực xã hội trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao tính chiến đấu của Báo Đảng địa phương…

Tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội, nâng cao tính chiến đấu của Báo Đảng địa phương là vấn đề khó, phức tạp, nhưng là yêu cầu đòi hỏi, là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết hiện nay đối với mỗi tờ báo. Chủ đề, nội dung hội thảo đã đề cập một cách khái quát, toàn diện và sâu sắc về cách nhìn nhận, đánh giá trên các góc độ khác nhau, góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề nêu trên. Đồng thời, qua đó, giới thiệu, phổ  thêm những giải pháp, bài học kinh nghiệm thiết thực, bổ ích giúp đội ngũ những người làm báo them vững tin, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao vị thế của Báo Đảng địa phương, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin bạn đọc trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghệ 4.0.

Lãnh đạo Ban Biên tập Báo Bắc Ninh trao Cờ luân lưu tổ chức hội thảo lần thứ 27 năm 2019 cho lãnh đạo Ban Biên tập Báo Thái Bình.

Kết thúc hội thảo, đại diện các báo đã thống nhất việc trao quyền tổ chức hội thảo lần thứ 27 (vòng 3) năm 2019 cho báo Thái Bình.

Thế Vĩnh