Thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND thành phố đã phát huy, đổi mới và tăng cường công tác giám sát trong hoạt động của mình đối với công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

Trong đó, đặc biệt chú trọng giám sát công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; quản lý các dự án nhà ở đô thị và công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố đã tổ chức 5 cuộc giám sát tại 6 cơ quan, đơn vị với các chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường Thanh Tuyền và một số nội dung khác.

Cùng với giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND thành phố còn thực hiện giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Qua các cuộc giám sát về công tác quản lý đô thị nói chung, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố đã ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý các dự án nhà ở đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Công tác quy hoạch được thực hiện khá đồng bộ, tạo ra hệ thống đô thị phát triển hài hòa, bền vững, bộ mặt kiến trúc đô thị ngày một khang trang, hiện đại.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cũng từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ theo định hướng quy hoạch chung của thành phố. Công tác giám sát quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, trong đó chú trọng giám sát việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng điểm đỗ xe, bãi đỗ xe, khu ẩm thực, đường giao thông, đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị, nông thôn… Công tác vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị được quan tâm, đặc biệt là khu vực công cộng, các trụ sở làm việc của cơ quan hành chính… 

Một góc đường Biên Hòa (thành phố Phủ Lý). Ảnh: Lương Tân

 

Thông qua giám sát, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn.

Cụ thể, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự an toàn giao thông còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận thức và nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận người dân còn hạn chế nên vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Việc thu hút dân cư vào các khu đô thị mới chưa đồng đều; công tác GPMB một số dự án còn chậm; một số dự án thi công chưa bảo đảm tiến độ đã được phê duyệt. Hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng nếp sống văn minh đô thị có mặt còn hạn chế…

Thực tế cho thấy chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của HĐND thành phố trong lĩnh vực quản lý đô thị thời gian qua đã được nâng lên rõ nét, vai trò của đại biểu dân cử, cơ quan dân cử đã được phát huy.

Qua đó có tác dụng tích cực trong việc giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết 06, ngày 30/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quản lý đô thị trên địa bàn có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, vẫn còn xảy ra những vi phạm trong trật tự xây dựng đô thị dẫn đến việc xử lý gặp khó khăn, phức tạp…

Chính vì vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, vai trò giám sát của HĐND các cấp trên lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị thành phố là hết sức cần thiết, đòi hỏi phải được tăng cường và phải có những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa.

Đồng chí Bùi Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý cho biết: Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nhiệm vụ phát triển đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đô thị…, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND các cấp.

Chủ động xây dựng chương trình công tác trong đó chú trọng tăng cường giám sát công tác quản lý đô thị, quản lý các dự án nhà ở đô thị trên địa bàn thành phố; phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện từng lĩnh vực cụ thể trong công tác phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác quy hoạch, quản lý đô thị thành phố Phủ Lý nói riêng.

Đi liền với đó là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND gắn với xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, nhằm giữ vững kỷ luật hành chính, tạo niềm tin trong nhân dân và cử tri.

Đồng thời cũng phải tăng cường giám sát thường xuyên thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND, để những vướng mắc, khó khăn, những tồn tại, hạn chế được cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Cùng với đó, tăng cường vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia giám sát công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Thu Thảo