Tại phiên họp, Giám đốc các sở, ngành: Công an tỉnh, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Y tế tiếp tục trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến của cử tri qua đường dây nóng về các nội dung: xe quá tải trọng; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ở các khu dân cư, nhất là ở những nơi gần khu công nghiệp; về hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu; cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; thanh toán BHYT ở Bệnh viện đa khoa tỉnh; khó khăn trong việc chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho các trạm y tế xã, phường…

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều câu hỏi chất vấn đối với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh về những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị liên quan đến: chậm khắc phục ô nhiễm khói, bụi ở khu vực Tây Đáy; chậm tiến độ các dự án cung cấp nước sạch; cơ chế hỗ trợ tích tụ ruộng đất; chất lượng nước sạch…

Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, thẳng thắn nhận trách nhiệm trước những vấn đề tồn tại đại biểu nêu, đồng thời trả lời, nêu rõ quan điểm, sự quyết liệt của UBND tỉnh trong khắc phục, giải quyết thời gian tới…

Phiên họp cũng đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua toàn bộ nghị quyết theo chương trình đã đề ra với nhiều nghị quyết quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2018; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh; về việc sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam; việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tự nguyện nghỉ công tác; hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố do thực hiện việc sáp nhập; quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa tỉnh…

Đây là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động của các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.      

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Như vậy, sau 2,5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và đã tiến hành thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018. Kỳ họp tiếp tục được đổi mới trong cách thức tiến hành, tăng thời gian thảo luận, thời gian trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri và chất vấn của đại biểu.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu có ý kiến và trả lời chất vấn tại phiên họp.

Riêng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018, kỳ họp đã quyết nghị 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tích cực triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các kết luận về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các huyện, thành phố, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; khắc phục có hiệu quả những tồn tại hạn chế được chỉ ra; phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 đã đề ra: Tăng trưởng đạt từ 11% trở lên; Thu cân đối ngân sách đạt trên 7.200 tỷ đồng; Tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận là đô thị loại 2...

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các ngành, cấp với ngành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tích cực thực hiện Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7(Khóa XII)…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực của các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các Ban HĐND, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp.

Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cần tiến hành cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện. Các đại biểu HĐND tỉnh cần thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, nội dung trả lời kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018./.

Thu Thảo