Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Sau 1 năm triển khai xây dựng mô hình điểm, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện mô hình ở cấp mình. Việc lựa chọn nội dung, đơn vị làm điểm sát hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, địa phương, đơn vị, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên (CBĐV), chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân.

Ban tuyên giáo các cấp chủ động, tích cực tham mưu, hướng dẫn tổ chức thực hiện với cách làm sáng tạo, hiệu quả. Các đơn vị được chọn làm điểm chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Đơn vị làm điểm của tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh) đã triển khai bài bản, chặt chẽ từ xây dựng văn bản chỉ đạo, kịch bản tổ chức hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua đến đẩy mạnh tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa, sinh hoạt chuyên đề. Ngoài bản đăng ký thực hiện mô hình của từng cá nhân, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện của người đứng đầu.

Kết quả bước đầu về triển khai mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến tích cực về hành động của CBĐV, chiến sĩ, tầng lớp nhân dân trong tự giác, thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả bước đầu trong triển khai xây dựng mô hình điểm của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, nhất là 3 mô hình điểm của tỉnh. Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và xây dựng mô hình điểm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đồng thời, quan tâm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó, vấn đề nổi cộm, bức xúc của cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở sơ kết, đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả xây dựng mô hình điểm, cấp ủy, tổ chức đảng phải rút kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, lựa chọn những mô hình thực sự hiệu quả, có tính thực tiễn cao để nhân rộng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiêu quả tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kết quả xây dựng mô hình điểm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; chú trọng phát hiện, cổ vũ, quảng bá, nhân rộng những mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, nhất là điển hình về xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu đi đầu trong học tập, làm theo Bác của CBĐV, công chức, viên chức, CB chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành.

Cùng đó, tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động CBĐV, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện Chỉ thị 05 và tham gia xây dựng mô hình. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; chỉ đạo nghiêm túc việc đánh giá kết quả việc làm theo Bác gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân, bình xét thi đua cuối năm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, thẳng thắn phê bình, nhắc nhở những trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc.

Nhân dịp này, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen

Nguyễn Hằng