Tham dự tập huấn, 150 chức sắc tôn giáo trong tỉnh đã được nghe đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh giới thiệu một số nội dung: Tình hình cháy nổ, một số vụ cháy điển hình liên quan đến cơ sở thờ tự; những quy định của pháp luật về công tác PCCC; giải pháp PCCC điện, khí ga; kỹ năng thoát nạn; trách nhiệm, giải pháp đảm bảo PCCC tại các cơ sở thờ tự; các bước xử lý khi có sự cố cháy nố xảy ra. Cùng đó, tham gia thực hành xử lý một số tình huống giả định khi có cháy, nổ.

Các chắc sắc tôn giáo thực hành kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy xảy ra .

Lớp tập huấn là dịp để các chức sắc tôn giáo cập nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm PCCC&CNCH tại các cơ sở thờ tự và năng lực chủ động xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Lê Mai