Các đại biểu dự buổi đối thoại.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn đã có trên 20 lượt ý kiến tham gia đối thoại, tập trung vào các lĩnh vực: cấp hộ chiếu phổ thông, căn cước công dân; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy; đăng ký phương tiện giao thông; giấy xác nhận lý lịch tư pháp; giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp....

Đa số ý kiến bày tỏ sự hài lòng khi thực hiện TTHC tại trụ sở tiếp công dân của cơ quan công an các cấp, đánh giá cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị ngành công an tiếp tục rà soát rút gọn hơn TTHC; mở rộng phòng tiếp dân ở một số địa phương, đơn vị.

Với tinh thần cầu thị, cởi mở, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ nghiêm túc tiếp thu, giải đáp ý kiến của cơ quan, DN và nhân dân. Đồng thời, cam kết có giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn ý kiến góp ý của cơ quan, DN, nhân dân đối với TTHC, tinh thần, thái độ phục vụ của CBCS trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Với các vấn đề không thuộc thẩm quyền, Công an tỉnh tập hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời công dân trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi đối thoại, Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức, DN đối với TTHC của ngành.

Hội nghị đối thoại giúp lãnh đạo Công an tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về TTHC của ngành, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS, góp phần nâng cao chất lượng công tác và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Lê Mai