Lãnh đạo bệnh viện, tổ chức công đoàn, đại diện các khoa, phòng ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bệnh viện đã phổ biến các nội dung của Chỉ thị 08 về giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành Y tế đến cán bộ, nhân viên y tế. Đồng thời, triển khai kế hoạch giảm thiểu rác thải nhựa tại đơn vị.

Qua đánh giá thực trạng chất thải nhựa tại bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện đã đưa ra các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa và lộ trình thực hiện cụ thể. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân giảm dần và tiến tới không dùng các sản phẩm từ nhựa khó phân hủy để hạn chế rác thải nhựa tại đơn vị. Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị.

Phát động phong trào thi đua và chủ động phát hiện, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp trong giảm thiểu chất thải nhựa tại bệnh viện. Áp dụng giải pháp 3T trong tái chế rác thải nhựa (tiết giảm-tái sử dụng-tái chế). Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống thay thế đường tiêm, truyền. Mũ trùm đầu, khẩu trang thay thế bằng vải để tái sử dụng; bơm tiêm sau sử dụng được phân loại riêng phần bơm tiêm và phần kim tiêm; tăng cường sử dụng công nghệ số trong chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ…

Bệnh viện nói không với nước đóng chai trong các buổi họp, hội nghị, thay vào đó sử dụng bình nước, ca, cốc để uống nước được làm bằng thủy tinh hoặc giấy. Phấn đấu từ năm 2020, thay thế dần túi nilon dùng để đựng thuốc cấp phát cho người bệnh bằng túi giấy, túi sinh học thân thiện với môi trường và đến năm 2025 thay thế hoàn toàn túi nilon bằng túi sinh học thân thiện môi trường.

Tại hội nghị, lãnh đạo bệnh viện, tổ chức công đoàn và đại diện các khoa, phòng, đơn vị cung cấp dịch vụ đã ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị theo đúng lộ trình đề ra.

Hoàng Hải