Ngày 27/1, Hà Nam tiếp tục ghi nhận 139 bệnh nhân Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam vừa công bố 139 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 27/01/2022 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

Trong số 139 trường hợp ghi nhận, có: 19 trường hợp liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 21 bệnh nhân liên quan đến các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh; 06 bệnh nhân đi từ TP. Hà Hội về; 15 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi; Các trường hợp còn lại là F1 của các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó.

Ngày 271 Hà Nam tiếp tục ghi nhận 139 bệnh nhân Covid19
Ảnh minh họa

Danh sách 139 ca bệnh, cụ thể:

1. Bệnh nhân BN2.196.760, có tên V.T.L, là nữ giới, sinh năm 1978, ở thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

2. Bệnh nhân BN2.196.761, có tên L.V.C, là nam giới, sinh năm 1986, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Bệnh nhân BN2.196.762, có tên L.Q.T, là nam giới, sinh năm 2014, ở xã Nhật tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

4. Bệnh nhân BN2.196.763, có tên N.T.K.L, là nữ giới, sinh năm 2014, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

5. Bệnh nhân BN2.196.764, có tên V.T.H, là nam giới, sinh năm 2014, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6. Bệnh nhân BN2.196.765, có tên N.T.T.C, là nữ giới, sinh năm 2014, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

7. Bệnh nhân BN2.196.766, có tên V.V.M, là nam giới, sinh năm 2014, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

8. Bệnh nhân BN2.196.767, có tên N.T.N, là nữ giới, sinh năm 1983, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

9. Bệnh nhân BN2.196.768, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1976, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

10. Bệnh nhân BN2.196.769, có tên N.T.L, là nữ giới, sinh năm 1990, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

11. Bệnh nhân BN2.196.770, có tên N.P.N, là nam giới, sinh năm 2010, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

12. Bệnh nhân BN2.196.771, có tên N.P.L , là nam giới, sinh năm 2004, ở , xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

13. Bệnh nhân BN2.196.772, có tên N.H.T, là nam giới, sinh năm 2020, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảg, tỉnh Hà Nam.

14. Bệnh nhân BN2.196.773, có tên N.T.D.Q, là nữ giới, sinh năm 2016, ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

15. Bệnh nhân BN2.196.774, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1988, ở xã Nguyễn Uý, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

16. Bệnh nhân BN2.196.775 , có tên Q.T.L, là nữ giới, sinh năm 1999, ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

17. Bệnh nhân BN2.196.776, có tên Q.V.V.T, là nữ giới, sinh năm 2012, ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

18. Bệnh nhân BN2.196.777, có tên Q.V.N, là nam giới, sinh năm 1980, ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

19. Bệnh nhân BN2.196.778 , có tên C.V.T, là nam giới, sinh năm 1989, ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

20. Bệnh nhân BN2.196.779, có tên V.H.V, là nữ giới, sinh năm 1984, ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

21. Bệnh nhân BN2.196.780, có tên N.V.T, là nam giới, sinh năm 1986, ở xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

22. Bệnh nhân BN2.196.781, có tên N.T.D, là nữ giới, sinh năm 1991, ở xã Lê Hồ , huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

23. Bệnh nhân BN2.196.782, có tên B.T.T, là nữ giới, sinh năm 1982, ở xã Lê Hồ , huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

24. Bệnh nhân BN2.196.783, có tên N.Q.T, là nam giới, sinh năm 2007, ở xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

25. Bệnh nhân BN2.196.784, có tên V.T.Y.G, là nữ giới, sinh năm 1977, ở Thị Trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

26. Bệnh nhân BN2.196.785, có tên T.M.H, là nam giới, sinh năm 1978, ở Thị Trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

27. Bệnh nhân BN2.196.786, có tên T.V.B.G, là nam giới, sinh năm 2008, ở Thị Trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

28. Bệnh nhân BN2.196.787, có tên C.T.M, là nữ giới, sinh năm 1946, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

29. Bệnh nhân BN2.196.788, có tên N.V.K, là nam giới, sinh năm 1971, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

30. Bệnh nhân BN2.196.789, có tên N.N.M, là nam giới, sinh năm 2020, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

31. Bệnh nhân BN2.196.790, có tên P.V.H, là nam giới, sinh năm 1990, ở xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

32. Bệnh nhân BN2.196.791, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1967, ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

33. Bệnh nhân BN2.196.792, có tên D.G.B, là nam giới, sinh năm 2014, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

34. Bệnh nhân BN2.196.793, có tên P.N.M.H, là nam giới, sinh năm 2014, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

35. Bệnh nhân BN2.196.794, có tên N.T.T, là nam giới, sinh năm 1985, ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

36. Bệnh nhân BN2.196.795, có tên N.T.L, là nữ giới, sinh năm 1986, ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

37. Bệnh nhân BN2.196.796, có tên N.Đ.T, là nam giới, sinh năm 2010, ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

38. Bệnh nhân BN2.196.797, có tên N.T.N.Y, là nữ giới, sinh năm 2012, ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

39. Bệnh nhân BN2.196.798, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1970, ở xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

40. Bệnh nhân BN2.196.799, có tên P.H.P, là nam giới, sinh năm 2015, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

41. Bệnh nhân BN2.196.800, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1984, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

42. Bệnh nhân BN2.196.801, có tên N.T.D, là nữ giới, sinh năm 1958, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

43. Bệnh nhân BN2.196.802, có tên N.T.X , là nữ giới, sinh năm 1984, ở Lão Cầu, xã Tiên Tân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

44. Bệnh nhân BN2.196.803, có tên Đ.C.D, là nam giới, sinh năm 2003, ở Tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

45. Bệnh nhân BN2.196.804, có tên P.T.N, là nữ giới, sinh năm 1985, ở Thôn 5, xã Liêm Chung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

46. Bệnh nhân BN2.196.805, có tên T.V.T, là nam giới, sinh năm 1996, ở Tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

47. Bệnh nhân BN2.196.806, có tên L.T.B, là nữ giới, sinh năm 1998, ở Mễ Nội, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

48. Bệnh nhân BN2.196.807, có tên H.N.H.A, là nữ giới, sinh năm 2014, ở thôn Văn 2, xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

49. Bệnh nhân BN2.196.808, có tên B.T.C, là nữ giới, sinh năm 1963, ở Tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

50. Bệnh nhân BN2.196.809, có tên V.T.K.T, là nữ giới, sinh năm 1988, ở xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

51. Bệnh nhân BN2.196.810, có tên T.H.T, là nữ giới, sinh năm 1999, có địa chỉ thường trú ở xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

52. Bệnh nhân BN2.196.811, có tên N.T.Y, là nữ giới, sinh năm 1995, ở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

53. Bệnh nhân BN2.196.812, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1992, ở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

54. Bệnh nhân BN2.196.813, có tên H.T.H, là nữ giới, sinh năm 1982, ở Tiểu khu Bình Nam, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

55. Bệnh nhân BN2.196.814, có tên T.T.Đ, là nữ giới, sinh năm 1984, ở Tổ dân phố Lã Núi, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

56. Bệnh nhân BN2.196.815, có tên T.T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1977, ở Tổ 1, phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

57. Bệnh nhân BN2.196.816, có tên N.H.V, là nam giới, sinh năm 1995, ở thôn Kim Thanh, xã Kim Bình, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

58. Bệnh nhân BN2.196.817, có tên N.T.T, là nữ giới, sinh năm 1933, ở thôn Văn Bối, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

59. Bệnh nhân BN2.196.818, có tên L.V.B, là nam giới, sinh năm 1940, ở Tổ 4, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

60. Bệnh nhân BN2.196.819, có tên T.Q.B, là nam giới, sinh năm 1984, ở Tổ 8, phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

61. Bệnh nhân BN2.196.820, có tên S.V.T, là nam giới, sinh năm 1993, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

62. Bệnh nhân BN2.196.821, có tên Đ.V.T, là nam giới, sinh năm 1983, ở Tổ 10, phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

63. Bệnh nhân BN2.196.822, có tên N.T.Đ, là nam giới, sinh năm 1993, ở Tổ 1, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

64. Bệnh nhân BN2.196.823, có tên V.Q.A, là nam giới, sinh năm 2015, ở Tổ 5, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

65. Bệnh nhân BN2.196.824, có tên Đ.T.Đ, là nam giới, sinh năm 1989, ở Tổ 3, phường Lê Hồng Phong , TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

66. Bệnh nhân BN2.196.825 , có tên N.T.H, là nam giới, sinh năm 1998 , ở Thôn 1, xã Nhân Thịnh , huyện Lý Nhân , tỉnh Hà Nam.

67. Bệnh nhân BN2.196.826 , có tên L.A.T, là nam giới, sinh năm 1983, ở Hội Động, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân , tỉnh Hà Nam.

68. Bệnh nhân BN2.196.827, có tên  V.V.Q , là nam giới, sinh năm 1985, ở phường Duy Minh , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

69. Bệnh nhân BN2.196.828, có tên H,T,H, là nữ giới, sinh năm 1991, ở xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội.

70. Bệnh nhân BN2.196.829, có tên H.T.H, là nữ giới, sinh năm 1993, ở xã Đại Cương, huyện Kim Bảng , tỉnh Hà Nam.

71. Bệnh nhân BN2.196.830, có tên  N.T.T.H, là nữ giới, sinh năm 1982, ở Bạch Xá, phường Hoàng Đông , thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

72. Bệnh nhân BN2.196.831, có tên N.K.D, là nữ giới, sinh năm 2014 , ở tổ 2, phường Quang Trung , TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

73. Bệnh nhân BN2.196.832, có tên P.T.N. L, là nữ giới, sinh năm 1999, ở Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

74. Bệnh nhân BN2.196.833, có tên T.T.H.L, là nữ giới, sinh năm 2005, ở Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

75. Bệnh nhân BN2.196.834, có tên H.K.P, là nữ giới, sinh năm 1997, ở Bồng Lạng, xã Thanh Nghị , huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

76. Bệnh nhân BN2.196.835, có tên B.T.T.L, là nữ giới, sinh năm 1991, ở Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu , TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

77. Bệnh nhân BN2.196.836 , có tên P.T.H, là nữ giới, sinh năm 1984, ở Tổ 1, phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

78. Bệnh nhân BN2.196.837, có tên T.V.T, là nam giới, sinh năm 1970, ở Thôn 1 , phường Liêm Chung, TP. Phủ lý , tỉnh Hà Nam.

79. Bệnh nhân BN2.196.838, có tên  T.T.B.M, là nữ giới, sinh năm 2012, ở Thôn1, phường Liêm Chung , TP. Phủ lý, tỉnh Hà Nam.

80. Bệnh nhân BN2.196.839, có tên h.T.K.D, là nữ giới, sinh năm 2003 , ở Tổ2 , phường Thanh Tuyền , TP. Phủ Lý , tỉnh Hà Nam.

81. Bệnh nhân BN2.196.840 , có tên Trần Minh Duy , là Nam giới, sinh năm 1990, ở Tổ 8, phường Thanh Tuyền , TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

82. Bệnh nhân BN2.196.841, có tên N.N.A, là nữ giới, sinh năm 1997, ở Đọi Nhì , xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

83. Bệnh nhân BN2.196.842, có tên N. H.B.N, là nữ giới, sinh năm 2012, ở Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

84. Bệnh nhân BN2.196.843, có tên N. T.T.Q, là nữ giới, sinh năm 2002, ở phường Đồng Văn , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

85. Bệnh nhân BN2.196.844 , có tên Đ. T.P.T, là nữ giới, sinh năm 1983, phường Đồng Văn , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

86. Bệnh nhân BN2.196.845, có tên B.V.L, là nam giới, sinh năm 1992 , ở phường Bạch Thượng , thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

87. Bệnh nhân BN2.196.846 , có tên B. T.N, là nữ giới, sinh năm 2004 , ở Đôn Lương , phường Yên bắc , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

88. Bệnh nhân BN2.196.847, có tên K. T.H, là nữ giới, sinh năm 1986 , ở Vũ Xá , phường Yên bắc , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

89. Bệnh nhân BN2.196.848, có tên T. D.B, là nam giới, sinh năm 1948, ở Vũ Xá , phường Yên bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

90. Bệnh nhân BN2.196.849, có tên N. T.H, là nữ giới, sinh năm 2012, ở phường Tiên Nội , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

91. Bệnh nhân BN2.196.850, có tên D.Q.P, là nam giới, sinh năm 1993, ở tổ dân phố Vực Vòng , phường Đồng  Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

92. Bệnh nhân BN2.196.851 , có tên Đào Thị Duyên , là Nữ giới, sinh năm 1996 , ở tổ dân phố Vực Vòng , phường  Đồng  Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

93. Bệnh nhân BN2.196.852, có tên N. V. Ư, là nam giới, sinh năm 1997, ở phường Tiên Ngoại , thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

94. Bệnh nhân BN2.196.853, có tên P. V.H,  là nam giới, sinh năm 1996 , ở phường Yên bắc , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

95. Bệnh nhân BN2.196.854, có tên V. T.N.B, là nữ giới, sinh năm 1993, ở  xã Duy Hải , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

96. Bệnh nhân BN2.196.855, có tên N. T.V, là nữ giới, sinh năm 2010, ở xã Duy Hải , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

97. Bệnh nhân BN2.196.856, có tên T. T.H, là nữ giới, sinh năm 1952, , ở xã Duy Hải , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

98. Bệnh nhân BN2.196.857, có tên Đ. M., là nam giới, sinh năm 2015 , ở Đọi Tam , xã Tiên Sơn , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

99. Bệnh nhân BN2.196.858, có tên Đ. X.T, là nam giới, sinh năm 2021, ở Đọi Tam, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

100. Bệnh nhân BN2.196.859, có tên P. T,T, là nữ giới, sinh năm 1996, ở Đọi Tam , xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

101. Bệnh nhân BN2.196.860, có tên P. H.Đ, là Nam giới, sinh năm 2012 , ở Đọi Tam , xã Tiên Sơn , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

102. Bệnh nhân BN2.196.861, có tên L. P.N, là nam giới, sinh năm 2012, ở Đọi Tam  xã Tiên Sơn , thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

103. Bệnh nhân BN2.196.862, có tên P.T.T, là nam giới, sinh năm 1964 , ở Lê Xá , xã Tiên Sơn , thị xã Duy Tiên , tỉnh Hà Nam.

104. Bệnh nhân BN2.196.863, có tên Đ.Đ.Q, là nam giới, sinh năm 1998, ở Lê Xá , xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

105. Bệnh nhân BN2.196.864, có tên P.T.L , là nữ giới, sinh năm 1978, ở Minh Lương Nội, xã Tiên Ngoại , thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

106. Bệnh nhân BN2.196.865, có tên H. V.D, là nam giới, sinh năm 1997 , ở Tổ 3 , phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

107. Bệnh nhân BN2.196.866, có tên T.Đ.N, là nam giới, sinh năm 1957, ở Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

108. Bệnh nhân BN2.196.867, có tên T.Đ.H, là nam giới, sinh năm 2012, ở Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

109. Bệnh nhân BN2.196.868, có tên N.Q.H, là nam giới, sinh năm 1984, ở Ngõ 134-Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

110. Bệnh nhân BN2.196.869, có tên N.C.T, là nam giới, sinh năm 1994, ở Tổ dân phố Vực Vòng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

111. Bệnh nhân BN2.196.870, có tên L.T.H, là nữ giới, sinh năm 1995, ở Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

112. Bệnh nhân BN2.196.871, có tên B.V.C, là nam giới, sinh năm 1992, ở Tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

113. Bệnh nhân BN2.196.872, có tên L.V.Đ, là nam giới, sinh năm 1985, ở Tổ dân phố Văn Phái, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

114. Bệnh nhân BN2.196.873, có tên T.T.V, là nữ giới, sinh năm 1964, ở Tổ dân phố Văn Phái, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

115. Bệnh nhân BN2.196.874, có tên N.M.H, là nam giới, sinh năm 1998, ở Tổ dân phố Du Long, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

116. Bệnh nhân BN2.196.875, có tên N.V.C, là nam giới, sinh năm 1991, ở Xóm 6, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

117. Bệnh nhân BN2.196.876, có tên L.T.A, là nam giới, sinh năm 2010, ở Tổ dân phố Đông Hải, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

118. Bệnh nhân BN2.196.877, có tên L.Đ.A, là nam giới, sinh năm 1988, ở phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

119. Bệnh nhân BN2.196.878, có tên T.T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1983, ở Tiểu khu Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

120. Bệnh nhân BN2.196.879, có tên T.N.D, là nam giới, sinh năm 2011, ở Tiểu khu Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

121. Bệnh nhân BN2.196.880, có tên T.D.T, là nam giới, sinh năm 2011, ở Tiểu khu Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

122. Bệnh nhân BN2.196.881, có tên V.M.H, là nam giới, sinh năm 1979, ở thôn Văn Phú, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

123. Bệnh nhân BN2.196.882, có tên T.T.A, là nam giới, sinh năm 2017, ở thôn Quyết Thắng, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

124. Bệnh nhân BN2.196.883, có tên V.V.L, là nam giới, sinh năm 1997, ở Thôn Nội 2, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

125. Bệnh nhân BN2.196.884, có tên H.T.C, là nữ giới, sinh năm 1994, ở Thôn Nội 2, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

126. Bệnh nhân BN2.196.885, có tên N.T.T.D, là nữ giới, sinh năm 2019, ở Thôn 6, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

127. Bệnh nhân BN2.196.886, có tên N.T.H.Y, là nữ giới, sinh năm 2012, ở Thôn 6, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

128. Bệnh nhân BN2.196.887, có tên V.H.P, là nam giới, sinh năm 2010, ở thôn Viên Tu, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

129. Bệnh nhân BN2.196.888, có tên P.M.H, là nam giới, sinh năm 2012, ở thôn Vũ Hào, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

130. Bệnh nhân BN2.196.889, có tên T.V.K, là nam giới, sinh năm 2012, ở thôn Lẫm Hạ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

131. Bệnh nhân BN2.196.890, có tên N.T.L, là nam giới, sinh năm 2012, ở thôn Tập Mỹ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

132. Bệnh nhân BN2.196.891, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1980, ở thôn 2, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

133. Bệnh nhân BN2.196.892, có tên N.T.H, là nữ giới, sinh năm 1993, ở Xóm 6, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

134. Bệnh nhân BN2.196.893, có tên H.T.T, là nữ giới, sinh năm 1992, ở Thôn 1, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

135. Bệnh nhân BN2.196.894, có tên T.T.N, là nữ giới, sinh năm 2011, ở thôn Tập Mỹ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

136. Bệnh nhân BN2.196.895, có tên P.T.T.H, là nữ giới, sinh năm 2012, ở thôn Tập Mỹ, xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

137. Bệnh nhân BN2.196.896, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1991, ở Thôn 2, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

138. Bệnh nhân BN2.196.897, có tên T.T.V, là nữ giới, sinh năm 1990, ở Tiểu khu Quyết Thắng, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

139. Bệnh nhân BN2.196.898, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1980, ở xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên số ca mắc vẫn còn ở mức cao, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khuyến cáo, mặc dù đã được tiêm đủ liều vắc xin, người dân vẫn cần nghiêm túc tuân thủ các quy định 5K của Bộ Y tế, hạn chế tụ tập đông người. Khi có các biểu hiện: ho, sốt, đau họng, mất vị giác… cần gọi điện ngay tới Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo số điện thoại tại địa chỉ: https://covid.hanam.gov.vn/page/so-dien-thoai-can-biet.html, hoặc liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.