Hội viên Chi hội Phụ nữ xóm 3, thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn (Kim Bảng) chăm sóc bồn hoa tại trục đường thôn, xóm.

Mặc dù tỉnh, huyện chưa có tiêu chí cụ thể về xây dựng xã NTM kiểu mẫu nhưng tập thể lãnh đạo xã đã chủ động tìm hiểu các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/6/2018 và tham khảo tiêu chí của một số tỉnh, thành phố. 

Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Điệp, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, được biết nếu so sánh với những tiêu chí theo Quyết định 691, nhiều chỉ tiêu của xã đã đạt và xã có thể sẽ sớm đạt xã NTM kiểu mẫu trước năm 2020.

Cụ thể, theo chỉ tiêu về tổ chức sản xuất xã phải có 2 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả. Hiện xã đã có HTXDVNN hoạt động hiệu quả, từ nay đến cuối năm sẽ xây dựng một hợp tác xã nữa theo mô hình liên kết, liên doanh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch.

Để xây dựng được, xã đang tiến hành nghiên cứu, tuyên truyền vận động nhân dân liên kết theo nhóm hộ sản xuất cùng một mặt hàng có giá trị kinh tế cao theo hướng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, liên kết với các đơn vị có uy tín chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

Với chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người phải cao hơn 1,5 lần trở lên so với thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã Thanh Sơn sẽ sớm đạt được khi đang phấn đấu hết năm 2018 đạt 42,25 triệu đồng/người/năm (năm công nhận xã NTM đạt 30 triệu đồng/người/năm), hết năm 2019 phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm và năm 2020 là 50 triệu đồng/người/năm. Nếu trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ, hoặc tai nạn rủi ro bất khả kháng thì đến nay xã Thanh Sơn không còn hộ nghèo, đạt chỉ tiêu số 3 trong tiêu chí 1.

Các chỉ tiêu về giáo dục, văn hóa xã đều đã đạt và vượt so với yêu cầu như: Tỷ lệ huy động trẻ học mẫu giáo đạt từ 90% trở lên, xã đã thường xuyên duy trì tỷ lệ này là 100%; các độ tuổi và cấp học cao hơn cũng đều đạt 100% số trẻ em đến lớp, trong khi chỉ tiêu này chỉ yêu cầu từ 95% trở lên. Yêu cầu mỗi thôn, xóm có một đội hoặc một câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, TDTT, xã Thanh Sơn đã, đang duy trì tốt. Riêng chỉ tiêu về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm này xã chưa đạt, toàn xã mới có 87,2% số người tham gia, trong khi theo chỉ tiêu phải đạt 95% trở lên. Đây là chỉ tiêu xã sẽ phấn đấu đạt trong giai đoạn 2018 - 2020.

Với tiêu chí về môi trường, hiện trên địa bàn xã có 37 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và các ngành, nghề dịch vụ khác nên để thực hiện được chỉ tiêu từ 90% chất thải rắn trở lên được thu gom và xử lý theo đúng quy định theo lãnh đạo xã là khó. Xã đã cùng với các doanh nghiệp xử lý vấn đề này nhưng với đa phần doanh nghiệp hoạt động khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng từ đá để đạt theo yêu cầu phải rất nỗ lực, phải có sự đồng lòng từ phía các doanh nghiệp cũng như người dân.

Thực hiện Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực tây Đáy, xã đã thành lập một tổ 15 người, các thành viên chia nhóm phụ trách 6 tuyến đường được xác định có hoạt động gây ô nhiễm môi trường, vận động, nhắc các cơ sở, hộ gia đình thực hiện bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định. Với một phần hỗ trợ của huyện, xã đã đầu tư một xe chuyên phun tưới nước giảm thiểu ô nhiễm bụi trên các tuyến đường thuộc xã.

Với các tuyến đường trục xã, trục thôn, xóm, xã vận động nhân dân trồng cây bóng mát, cây cảnh, trồng hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Tiêu chí cuối cùng về an ninh trật tự - hành chính công, xã đều duy trì và củng cố để thực hiện tốt hơn.

Trên đây là những tiêu chí cơ bản của quốc gia, tùy theo tình hình thực tế tỉnh sẽ ban hành tiêu chí cụ thể riêng. Căn cứ vào tình hình thực tế của xã, với những tiêu chí chưa đạt thì phấn đấu, đạt rồi thì củng cố duy trì, xã Thanh Sơn đã bắt đầu khởi động xây dựng xã NTM kiểu mẫu đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng xã NTM, góp phần vào mục tiêu huyện Kim Bảng đạt chuẩn NTM trong năm nay.

Chu Bình