Mô hình trồng rau hữu cơ ở xã Trác Văn (Duy Tiên).

Khi nhắc đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu, ông Nguyễn Đức Đông, Chủ tịch UBND xã Tiên Nội (Duy Tiên) không khỏi băn khoăn, trăn trở:  Tiên Nội còn 2 chỉ tiêu chưa hoàn thành (sân vận động trung tâm xã và tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất), trong khi xã NTM kiểu mẫu đòi hỏi chất lượng các tiêu chí cao vượt bậc so với xã chuẩn NTM, tính kiểu mẫu cũng phải rõ ràng, nổi bật và có tính khả thi cao, bảo đảm để phát triển bền vững, không phải theo kiểu “ăn xổi, ở thì”, làm cho có mà phải thực chất.

“Xã NTM kiểu mẫu trước hết đời sống của người dân phải được nâng cao. Ngõ đẹp, đường rộng mà dân vẫn nghèo, thu nhập không tăng rõ ràng là khó có tính thuyết phục” - ông Đông khẳng định.

Nằm trong vùng lõi quy hoạch phát triển công nghiệp, giáo dục đào tạo, trong những năm qua, Tiên Nội phối hợp thực hiện hàng loạt dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dành đất cho các dự án giáo dục, giao thông, công nghiệp. Đất nông nghiệp ở xã bị thu hẹp không thuận cho Tiên Nội đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nhưng lại tạo điều kiện tốt về chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế.

Hiện nay, gần 3.000 lao động của xã tham gia vào lĩnh vực phi nông nghiệp. Năm 2018, giá trị dịch vụ thương mại của Tiên Nội tăng 24% so với cùng kỳ 2017, đạt 240 tỷ đồng, chiếm 37,3% trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân theo đầu người ở Tiên Nội đạt 43 triệu đồng, cao hơn so với mức bình quân chung của cả tỉnh. Có thể nói, đó là cơ sở để Tiên Nội thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng NTM trong những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Đông cho biết: Nếu chọn xây dựng tiêu chí mẫu, xã sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tăng thu nhập cho người dân. Bởi, Tiên Nội đang có điều kiện để thực hiện tiêu chí này.

Chủ trương của huyện Duy Tiên là khuyến khích các xã trên địa bàn phát huy lợi thế, đẩy mạnh xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Mục tiêu trong năm 2019, Duy Tiên phấn đấu có một xã (Mộc Bắc) hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu; các xã còn lại phấn đấu thực hiện đạt 1 tiêu chí hoặc từ 2-3 chỉ tiêu NTM kiểu mẫu.

Mộc Bắc hiện đang có những điều kiện có thể hoàn thành tiêu chí mẫu về tổ chức sản xuất - nâng cao thu nhập cho người dân. Xã Trác Văn là ứng viên thứ 2 của Duy Tiên cũng được đánh giá cao về các yếu tố bảo đảm yêu cầu trở thành xã NTM kiểu mẫu. Trác Văn có thế mạnh về phát triển nông nghiệp hữu cơ, trồng cây ăn quả. Việc chọn tiêu chí mẫu về sản xuất - thu nhập - hộ nghèo đối với Trác Văn  đã được xác định.

Có điều, không phải xã nào cũng có điều kiện tốt như Mộc Bắc, Trác Văn. Không ít xã vẫn loay hoay với việc xác định mô hình xã NTM kiểu mẫu, chọn tiêu chí mẫu để thực hiện. Một phần do thiếu nguồn lực, phần khác là do các tiêu chí để chọn làm mẫu kết quả đạt được chưa nổi bật.

Gợi mở cho các xã xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong năm 2019, Duy Tiên chủ trương triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2025, chỉ đạo các xã tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND huyện về phát triển nông nghiệp bền vững và Đề án tích tụ, tập trung ruộng đất; thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm; thành lập và phát triển các HTX kiểu mới; mở rộng các mô hình phát triển sản xuất nhằm giải quyết việc làm, đặc biệt là các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm nông sản sạch.

Đối với nhóm tiêu chí giáo dục - văn hóa - y tế, huyện yêu cầu các xã rà soát đánh giá lại hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất văn hóa, y tế; có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đạt chuẩn. 

Để bảo đảm yêu cầu quy định về tiêu chí môi trường, Duy Tiên tiếp tục phát động phong trào trồng hoa, trồng cây bóng mát trên các trục đường giao thông. Đồng thời, yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch phục hồi những điểm thu gom rác thải, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, duy trì hoạt động các tổ thu gom rác thải tại các thôn, xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; có kế hoạch xây dựng, duy tu sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

Một trong những chỉ tiêu quan trọng  đối với xã NTM kiểu mẫu mà Duy Tiên rất quan tâm chính là xây dựng mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả.

Ông Phạm Văn Thập, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Duy Tiên cho rằng: Tiêu chí này giúp cho người dân tiếp cận tốt cũng như hưởng thụ được những kết quả của cải cách hành chính ngay tại cơ sở.  Để thực hiện được tiêu chí này, việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố cốt lõi.

Hiện Duy Tiên đang đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, góp phần thực hiện tốt nhóm tiêu chí an ninh trật tự- hành chính công trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Bích Huệ