Bệnh nhân thứ 87 là nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai. Trước khi bệnh nhân này phát bệnh có 1 người ở huyện Bình Lục lên khám ở Bệnh viện Bạch Mai và có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 87, sau đó người này về nhập viện điều trị tại Khoa Nội-Hô hấp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Khi bệnh nhân thứ 87 được xác nhận mắc SARS-CoV-2, ngoài việc chuyển người đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này (đang điều trị  tại Khoa Nội-Hô hấp) xuống khu cách ly, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng lập tức tiến hành cách ly tại bệnh viện 12 cán bộ, nhân viên y tế đã tiếp xúc với người này cùng 7 bệnh nhân nằm cùng phòng với người này tại Khoa Nội-Hô hấp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng tiến hành khử khuẩn toàn bộ Khoa Nội-Hô hấp, không thu dung bệnh nhân mới vào khoa.

Ngoài ra còn có 2 người ở thị xã Duy Tiên, 2 người ở huyện Lý Nhân cũng có tiếp xúc với bệnh nhân số 87 trước khi bệnh nhân này phát bệnh và cũng đang được cách ly tại trung tâm y tế huyện.

Y.C